BIURO #16 – SELFIE

 

Biuro Selfie to numer specjalny rozwijający wątki i problemy wytyczone przez wystawę Od Sztucznej rzeczywistości do selfie. Autoportret w polskiej sztuce współczesnej  – autorzy: prof. Marta Leśniakowska, dr Jakub Woynarowski, Romulad Demidenko, Zofia Krawiec, Anna Mituś
red. Anna Mituś
Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.
cena 9 PLN (do kupienia w księgarni BWA Wrocław – ksiegarnia@bwa.wroc.pl)
...