POWRÓT

[EN] 

STUDIO

AKTUALNOŚCI    ARCHIWUM    O GALERII    KONTAKT    WIĘCEJ SZTUKI   


IMHIBITION

spotkanie autorskie z Romanem Dziadkiewiczem i kuratorami projektu

To, co niewidzialne (a więc i niepoznawalne) wprowadza zakłócenie mojego poznawania, albowiem nie wszystko jest do zobaczenia, nie wszystko wystawia się na cudze spojrzenie. Istnieje coś, czego istnienie nie jest uzależnione od naszego wzroku i może, ale wcale nie musi być zobaczone. Esse non est percipi: moje patrzenie nie jest konieczne do zaistnienia czegoś i odwrotnie: z tego, że czegoś nie widzę, nie wynika, ze to coś nie istnieje. Świat rozpada się tedy na dwie nieprzystawalne części. To, co widzialne i poznawalne oraz to, co niewidzialne i niepoznawalne.
[Michał Paweł Markowski]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spotkanie z autorem książki
Imhibition
Romanem Dziadkiewiczem i kuratorami jego projektu Ewą Małgorzatą Tatar i Dominikiem Kuryłkiem
we wtorek 8.05 o godzinie 19.00++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Imhibition to książka podsumowująca ponad roczne studium na temat tego, co, mimo, że niewidzialne, oddziałuje dyskretnie i uzupełnia lokalne tożsamości kulturowe. Realizowany, przy współudziale kilkunastu artystów i teoretyków, przez Romana Dziadkiewicza w Muzeum Narodowym w Krakowie projekt, sprowokowany był i rozwijany w cieniu otwartej w 2005 roku Galerii Sztuki XX wieku. Będąc rodzajem (psycho)analizy tej instytucji i tworzonych przez nią reprezentacji odnoszących się do lokalnych tradycji i perspektyw, skupiał się na wątkach zastanych w tym największym muzeum w Polsce. Siła milczenia sztuki ukrytej w magazynach, zestawionej z pracami odnalezionymi poza instytucją, wydobyła nieoczekiwane (wstydliwe) znaczenia. Imhibition wkracza w sfery intymne, prywatne, ale też w to, co ukrywamy między sobą w pejzażu społecznym i kulturowym.

Tytułowy termin to neologizm będący antonimem słowa exhibition (wystawa, ekshibicja). Projekt i książka nie mają na celu wiwisekcji tego, co ukryte, ale dyskretne podglądanie niepokojąco obecnych, a niewidocznych aspektów współczesnego życia społeczno-kulturowego.

W książce znajdują się eseje i dialogi: Michała Pawła Markowskiego, Katarzyny Bojarskiej, Romana Dziadkiewicza i Anety Szyłak, Elżbiety Janickiej, Agnieszki Kurant, Dominka Kuryłka i Ewy Małgorzaty Tatar, Joanny Zięby, oraz dokumentacje prac następujących artystów: Krzysztofa Bednarskiego, Drugiej Grupy, Romana Dziadkiewicza, Anety Grzeszykowskiej, Elżbiety Janickiej, Łukasz Korolkiewicza, Agnieszki Kurant, Jarosława Modzelewskiego, Jerzego Rosołowicza, Jadwigi Sawickiej, Self Managing School – Of Becoming Invisible, Jana Świdzińskiego, Zorki Wollny, a także dzieła życia – Dzienników Janiny Turek.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dziadkiewicz Roman (1972), studiował na Akademii Pedagogicznej w Opolu oraz Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, gdzie otrzymał dyplom w 1997 roku. Artysta, aktywista, poeta, performer, okazjonalnie także kurator. Jest autorem około 60 tekstów krytycznych i teoretycznych, które były publikowane w czasopismach w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Czechach. Jego wiersze (Ziemia, Ciastko(Korek), Dzbanki) znalazły się w Antologii Nowej Poezji Polskiej 1999-2000 (red. M. Czyżowski, R. Honet, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2000). Dziadkiewicz jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego Ośrodek Zdrowia →SAOZ oraz →fundacji 36,6. Realizuje projekty, akcje artystyczne oraz warsztaty. Pracuje zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Nieustannie poddaje krytycznej analizie swoje własne działania, nawet w trakcie realizacji poszczególnych projektów. Jego sztuka to nieustanny proces - eksperyment, w którym jest on jednocześnie badaczem i obiektem. Wymykając się nieustannie z raz wypracowanych schematów funkcjonowania, sprawdza, różne sposoby istnienia artysty w strukturze opresyjnej kultury. Zwraca uwagę na konsekwencje idei dezintegracji dzieła sztuki w kontekście zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Testuje obszary pomiędzy działaniem artystycznym, a innymi dziedzinami życia. Interesuje go dychotomia rzeczywistość - fikcja w szeroko pojętym procesie kreacji. Mieszka i pracuje w Krakowie.
"Tekstylia bis"

Ewa Tatar (1981) krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała judaistykę na UJ (2002/2003) oraz historię sztuki: na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2003), UAM w Poznaniu (2005) i UJ (2000-2006) (...) Aktualnie tamże pisze doktorat dotyczący działań polskich konceptualistek i koordynuje Podyplomowe Studia Kuratorskie (od 2005). Redaktorka działu sztuka w "Ha!arcie" i dotyczącym kultury wizualnej "Panoptikum", członkini kolegium redakcyjnego pisma o sztuce i historii sztuki współczesnej "Fort sztuki". Autorka kilkudziesięciu tekstów publikowanych na łamach "ARTE", "Czasu Kultury", "Formatu", "Kwartalnika Rzeźby Orońsko", artPapier.com.pl, teksty.bunkier.pl i innych. Jako kuratorka debiutowała w 2003 w ramach Sekcji Sztuki Współczesnej. Pracuje w duecie z Dominikiem Kuryłkiem. Pracowała w Galerii Potocka (2005). W 2006 asystowała Anecie Szyłak w trakcie przygotowań do wystawy Legalność przestrzeni Ewy Partum w gdańskim Instytucie Sztuki Wyspa. Interesuje ją sztuka współczesna, przepisywanie historii sztuki, krytyka feministyczna, kuratorowanie jako metoda historii sztuki i praca z kontekstem. Mieszka w Krakowie.
"Tekstylia bis"

Dominik Kuryłek krytyk i historyk sztuki, kurator. Studiował historię sztuki na UG i na UJ, gdzie napisał pracę magisterską dotyczącą paradoksu obrazu w polskiej sztuce powojennej. Tam też pisze doktorat na temat tendencji nihilistycznych w artystycznych praktykach konceptualnych. Teksty krytyczne i i historyczno - sztuczne publikował m.in. na łamach "ARTE", "Fortu Sztuki", Ha!artu", intenetowego "Obiegu", art.papier.com.pl, teksty.bunkier.pl oraz w katalogach wystaw. Pracuje w duecie kuratorskim z Ewą Tatar, z którą zrealizował m.in. takie projekty i wystawy: Grzegorza Sztwiertni Teatr i film (Fabryka Schindlera, Kraków 2004), Ładnie? o ładnym... (Młyn nr 2 "Ziarno", Kraków 2004, (re)prezentacja (Le lieu, Quebeck, Kanada 2005), Anny Marii Karczmarskiej i Tomka Kozaka Sacer (Otwarta Pracownia, Kraków, 2006), Wiedźma Ple Ple (Galeria DLA, Toruń, 2006; Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa 2006) oraz Przewodnik, w ramach którego miały miejsce akcje: Huberta Czerepoka, Romana Dziadkiewicza, Elżbiety Jabłońskiej, Joanny Rajkowskiej, (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005-2007). Interesuje go współczesna sztuka i historia sztuki najnowszej, przepisywanie sztuki i jej kontekstualizacja. Pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie (...).
"Tekstylia bis"

2007-04-19

komentarze do wydarzenia [1]

więcej.. - autor: bardzo
dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony