POWRÓT

[EN] 

GALERIA AWANGARDA

AKTUALNOŚCI    ARCHIWUM    O GALERII    KONTAKT    WYKŁADY   


12. Konkurs Gepperta

A co Ty robisz dla malarstwa?A co Ty robisz dla malarstwa?
12. Konkurs Gepperta

18.10 – 11.12.2016
uroczyste otwarcie i ogłoszenie zwycięzców:
piątek, 21 października 2016, godz. 19:00

galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stwosza 32

Materiały prasowe do pobrania

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców.

Konkurs odbywający się nieprzerwanie od 1989 roku jest obecnie jednym z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce. Długa historia Konkursu Gepperta pokazuje, że malarstwo niezmiennie stanowi interesujące pole działań młodych artystów. Jako medium bywa przez nich negowane, niekiedy pełni rolę punktu wyjścia, czasem etapu przejściowego czy finalnego, lub też po prostu JEST. W tym ostatnim przypadku skupia zarówno twórców pielęgnujących tradycyjną formę, ale też stanowi teren intensywnej eksploracji nowości i dążeń do rozwoju dziedziny.

Poprzednie edycje pokazały, w jaki sposób młodzi artyści w Polsce przekraczają granice malarstwa, walczą z jego tradycyjną formą czy z podziałem obszaru sztuki na poszczególne media. Z drugiej strony, zaznajomiły publiczność z twórczością osób, które preferują klasyczną formę dyscypliny, nie odrzucając tradycji, a świadomie się w nią wpisując. Krótko mówiąc - śledząc rozwój Konkursu Gepperta można poznać całe spektrum postaw obecnych na arenie sztuki.

Tym razem pochylamy się nad postacią artysty. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełni on pośród dynamicznych procesów towarzyszących dzisiejszemu malarstwu. W jaki sposób definiuje medium i jak szuka własnego w nim miejsca? Co robi by nie popaść w bezrefleksyjne wpisywanie się w uznane schematy, poparte pustą rzemieślniczą maestrią, w przebrzmiałe postmodernistyczne „igranie z konwencjami” prowadzące do stagnacji i autokanibalizmu? Czy stać go na romantyczne uniesienia i bunty? Czy może jest głównie chłodnym analitykiem rynku sztuki? Czy rozwijając własną osobowość twórczą młody malarz skłonny jest zaryzykować, postawić wszystko na „rewolucyjną” kartę? Szukamy artystów, dla których u progu kariery motorem działania są rozkwit i rozwój malarstwa oraz chęć zaistnienia w tym procesie.

Postaramy się także przyjrzeć statusowi malarza w dzisiejszym społeczeństwie. Mit artysty-wybrańca, wieszcza i outsidera, powstały na początku XIX wieku i utrwalany w kolejnych dekadach jest, o dziwo, wciąż żywotny. Artysta ciągle posiada status „innego”, a sztuka współczesna boryka się z problemem niezrozumienia oraz z etykietą elitarnej, nieczytelnej i hermetycznej. Jednocześnie twórcy i kuratorzy usilnie starają się uczynić obszar swoich działań elementem życia codziennego, narzędziem poznawczym i sposobem komentowania rzeczywistości. Malarstwo ma opinię dziedziny potencjalnie bliskiej odbiorcom - można je kupić, zabrać do domu i z tej bezpiecznej pozycji analizować oraz kontemplować. Czy dzięki temu ma ono szansę być najbliżej publiczności? Czy odbiorcy dążą do obcowania z malarstwem? Na tle tych pytań hasło konkursu nabiera dwojakiego kontekstu: zadajemy pytanie nie tylko malarzom, ale także odbiorcom.

Malarstwo jest bez wątpienia obszarem ciekawym, dynamicznym, zmiennym, podlegającym kaprysom, modom i wpływom, ale także pamięci oraz retrospekcjom. Nie podąża w określonym kierunku i nie zawsze do przodu. Czasem rozchodzi się, zatacza kręgi, meandruje, wraca, tworzy ślepe uliczki, próbuje wydostać się na silę małymi przejściami, także przy pomocy innych dyscyplin. W każdym przypadku rozszerza formułę, anektuje przestrzeń, nowe rozwiązania i technologie. Zawsze niezmienione pozostają jego podstawy: forma oraz kolor. Spróbujmy więc zastanowić się, jak bardzo ewoluują rola oraz obraz twórcy na tle przeobrażeń samego medium.

Lista nominowanych:

1. Daniel Cybulski (nominowany przez Krzysztofa Polkowskiego)
2. Olga Dziubak (nominowana przez Kamila Kuskowskiego)
3. Karolina Jabłońska (nominowana przez Agatę Smalcerz)
4. Anastazja Jarodzka (nominowana przez Wojciecha Pukocza)
5. Małgorzata Kalinowska (nominowana przez Wacława Kuczmę)
6. Celina Kanunnikava (nominowana przez Martę Smolińską)
7. Marcin Kozłowski (nominowany przez Jacka Dyrzyńskiego)
8. Tomasz Kręcicki (nominowany przez Dariusza Vasinę)
9. Kle Mens (nominowana przez Wojciecha Kozłowskiego)
10. Justyna Mędrala (nominowana przez Aleksandrę Jach)
11. Krzysztof Nowicki (nominowany przez Piotra Stasiowskiego)
12. Edmund Okstom (nominowany przez Jana Grykę)
13. Remigiusz Suda (nominowany przez Łukasz Kropiowski)
14. Anna Sudoł (nominowana przez Marcina Krasnego)
15. Radosław Szlęzak (nominowany przez Grzegorza Sztwiertnię)
16. Agata Szymanek (nominowana przez Jolantę Jastrząb)
17. Justyna Śmidowicz (nominowana przez Dominika Lejmana)
18. Paulina Walczak-Hańderek (nominowana przez Lesława Tetlę)
19. Mariusz Wildeman (nominowany przez Patrycję Sikorę)

kuratorki: Marta Borgosz, Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

rada ekspercka: Jacek Dyrzyński, Jan Gryka, Aleksandra Jach, Marcin Krasny, Łukasz Kropiowski, Wojciech Kozłowski, Wacław Kuczma, Kamil Kuskowski, Dominik Lejman, Krzysztof Polkowski, Wojciech Pukocz, Patrycja Sikora, Agata Smalcerz, Marta Smolińska, Piotr Stasiowski, Grzegorz Sztwiertnia, Lesław Tetla, Dariusz Vasina

jury: Piotr Kielan, Paulina Ołowska, Marek Puchała, Jarosław Suchan, Hanna Wróblewska, Magdalena Ziółkowska.

Wyniki konkursu:

Kle Mens - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (15 000 zł)

Celina Kanunnikava - Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia (10 000 zł)

Anna Sudoł - Nagroda Dyrektora BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej (5000 zł)

Edmund Okstom - Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (5000 zł)

Karolina Jabłońska - Nagroda Dolnośląskiego Klub Kapitału (5000 zł)

Justyna Mędrala - Nagroda Fundacji Absolwent (4000 zł)

Daniel Cybulski - Nagroda Cloos-Polska Sp. z o.o. (2500 zł)

Olga Dziubak - Nagroda Zachodniej Izby Gospodarczej (2000 zł)

Agata Szymanek - Nagroda Anonimowego Fundatora (1 000 PLN)

www.geppert.art.pl

Po uroczystym ogłoszeniu wyników zapraszamy na after party do klubu Carpe Diem (ul. Wita Stwosza 16).

Wydarzenie na FB

2016-09-26

komentarze do wydarzenia [0]

dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony