POWRÓT

[EN] 

STUDIO

AKTUALNOŚCI    ARCHIWUM    O GALERII    KONTAKT    WIĘCEJ SZTUKI   


Część wspólna

archiwum społeczne – wystawa Dominiki Łabądź i Joanny Synowiec


fot. Dominika Łabądź

Część wspólna
archiwum społeczne – wystawa Dominiki Łabądź i Joanny Synowiec

8 grudnia 2016 – 21 stycznia 2017
wernisaż: czwartek, 8 grudnia 2016, godz. 19:00

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46/ 301 II piętro

Materiał prasowy

Na koniec roku w galerii Studio prezentujemy wyjątkowy projekt – archiwum społeczne niezależnych, oddolnych ruchów społecznych, artystycznych i muzycznych. Wystawa ma charakter prezentacji zgromadzonych artefaktów, śladów działalności inicjatyw działających we Wrocławiu w ciągu ostatnich 20 lat. Zobaczymy na niej takie elementy jak plakaty, wywiady z działaczami, zdjęcia oraz inne dokumenty życia codziennego. Nie jest to jednak obiektywne uporządkowane archiwum, a raczej subiektywna mapa nieformalnych praktyk organizowania się. Treść wystawy będzie ulegać zmianie, w trakcie jej trwania – każdy posiadacz podobnych obiektów, będzie mógł wzbogacić zbiór o swoje osobiste pamiątki.

Tytuł wystawy nawiązuje do przestrzeni mentalnej – powstającej w każdej grupie ludzkiej, przeżywającej wspólne doświadczenie. Część wspólna jest często niewidoczna – mówi Joanna Synowiec, która wraz z Dominiką Łabądź przygotowała wystawę. To przestrzeń obopólnej wymiany. Odwołuje się nie tylko do relacji ludzkich, ale także do historii miejsc kulturotwórczych. Pamięć o nich także powinna mieć wspólny wymia – konkluduje. Celem wystawy – archiwum jest także próba odpowiedzi na pytanie jaką metodą archiwizować bardzo ulotną wiedzę i prywatną historię – dodaje Dominika Łabądź.

Tandem artystyczno-kuratorski wybrał około 20 różnych inicjatyw takich jak niezależne galerie, skłoty, grupy artystyczne, kolektywy muzyczne aktywne na terenie Wrocławia od końca lat 90. do teraz. Pamięć o takich zjawiskach jak galeria bardzo, grupa 69 sekund na ucieczkę czy skłot Rejon 69 istnieje w formie anegdot przekazywanych ustnie. Działania pozainstytucjonalne pozbawione przymusu archiwizowania odchodzą w niepamięć, pozostając tylko na ustach tych, którzy je tworzyli, czy byli świadkami. W kontekście produkcji sztuki i wiedzy mają one ogromną wartość dla naszej tożsamości lokalnej. Stworzenie mapy osób, grup i patainstytucji wraz z łączącymi je relacjami oraz umieszczenie ich na osi czasu pomoże odtworzyć część nie tylko historii, ale i obecnego kształtu niezależnego Wrocławia. - mówią kuratorki Części wspólnej. Na wystawie Joanna Synowiec i Dominika Łabądź prezentują swoją perspektywę, ale są otwarte na inne punkty widzenia i dodawanie nowych elementów do archiwum w czasie trwania wystawy.

Część wspólna to pretekst do rozpoczęcia budowy archiwum społecznego działań przypadkowych, nieformalnych, odnoszących się do współczesnych wydarzeń, czy tworzących kulturalne i artystyczne wydarzenia. Gest ten to afirmacja tych działań w ostatnich latach we Wrocławiu. Kuratorki zachęcają wszystkich, którzy chcieliby na czas wystawy podzielić się swoim prywatnym archiwum: zdjęciami i innymi pamiątkami, które są nieocenionym świadectwem życia społecznego we Wrocławiu. Wystarczy przynieść je do galerii Studio. Podczas trwania wystawy powołana zostanie także grupa robocza, której zadaniem będzie zaproponowanie metodologii archiwizowania pozainstytucjonalnych działań i produkcji wiedzy.


fot. Biały, Centrum Reanimacji Kultury.

tandem artystyczno-kuratorski: Dominika Łabądź, Joanna Synowiec
identyfikacja graficzna: Dominika Łabądź
dokumentację i archiwa udostępnili m.in: Biały, Daniel Brożek, Jakub Majchrzak, Artur Jaros, Paweł Kowzan, Marta Trawińska, Piotr Antoniewicz, Dominika Łabądź, Joanna Synowiec, Tomasz Skoczylas, Zofia Reznik, Joanna Kondak, Hubert Kostkiewicz

2016-11-15

komentarze do wydarzenia [0]

dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony