POWRÓT

[EN] 

GALERIA AWANGARDA

AKTUALNOŚCI    ARCHIWUM    O GALERII    KONTAKT    WYKŁADY   


MALARSTWO! PRĄD ZMIENNY

Konkurs im. Gepperta i Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych


DZIAŁA JUŻ STRONA KONKURSU i WYSTAWY. WEJDŻ NA:
WWW.GEPPERT.ART.PL


------> SPOT FILMOWY


©twożywo

8. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta
7. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ogłoszenie wyników konkursu: 10.10.2007
w holu galerii Awangarda, BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32 o godz. 19:00

Premiera wystawy: 10.10-25.11.2007

Wrocław, Galeria BWA Awangarda ul. Wita Stwosza 32

wernisaż: 10.10 o godz. 19:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wyniki 8 Konkursu im. E. Gepperta

Na posiedzeniu w dniu 9 października Jury Konkursu im. Eugeniusza Gepperta w składzie:
Sebastian Cichocki, Paweł Jarodzki, Janusz Jaroszewski, Przemysław Pintal,
Adam Szymczyk, Magdalena Ujma, Joanna Zielińska (przewodnicząca)

przyznało następujące nagrody:

Nagroda Firmy Lapp Kabel (5000 PLN):
Marcelina Gunia

oraz cztery równorzędne wyróżnienia:

Nagroda BWA i Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (10 000 PLN):
Wojtek Doroszuk

Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia (10 000 PLN):
Anna Kołodziejczyk

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (10 000 PLN):
Łukasz Rayski

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (10 000 PLN):
Zorka Wollny

Dodatkowo podczas wernisażu czasopismo Format wyróżniło prace Anny Kołodziejczyk, zaś Art&Business przyznał Monice Szwed nagrodę w postaci publikacji poświęconej twórczości artystki.Uzasadnienie werdyktu Jury, przedstawiła podczas otwarcia wystawy Joanna Zielińska (przewodnicząca).

Tekst uzasadnienia:

Chciałabym podziękować w imieniu jury za zaproszenie do konkursu. Dziękujemy również kuratorom wystawy oraz kuratorom nominującym za zaprezentowanie szerokiego spektrum postaw artystycznych. Poziom konkursu jest w tym roku bardzo wyrównany, dlatego po burzliwych obradach zdecydowaliśmy się przyznać cztery nagrody o równorzędnej wartości oraz jedną nagrodę o wartości 5 tysięcy złotych. Jury szczególnie zwróciło uwagę na dwie postawy – wyróżniło postawy typowo malarskie oraz artystów wideo podkreślając tym samym znaczącą równowagę pomiędzy nowymi i tradycyjnymi mediami.

Wyróżniliśmy Annę Kołodziejczyk, Łukasza Rayskiego oraz Marcelinę Gunię za wyrazisty i spójny pomysł na malarstwo.
W sztuce Anny Kołodziejczyk szczególnie zainteresowało nas to w jaki sposób artystka ujawnia swoje inspiracje malarskie jednocześnie nie rezygnując w swoich obrazach z analizy takich pojęć jak piękno czy dekoracja. W interesujący sposób łączy też malarstwo z innymi mediami.

Wyróżniliśmy prace Łukasza Rayskiego, które są rodzajem szkicownika malarskiego. Pragniemy ją nagrodzić za otwarty i modularny charakter oraz szczególną wrażliwość gestu malarskiego. Marceliną Gunię wyróżniliśmy za umiejętną grę mediami – malarskim i fotograficznym oraz za obecny w jej sztuce potencjał krytyczny, który rozumiemy szerzej również w kontekście działalności grupy Dziewczęta Przeszanowne.

Prace wideo wnoszą świeże spojrzenie na medium malarskie. Prace te mówią o tym jak obraz jest konstruowany czy dekonstruowany, również o tym jak patrzymy na obraz dziś z perspektywy czasów ponowoczesnych.
Zorkę Wolny wyróżniamy za konsekwentną postawę artystyczną. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na film Muzeum.
Prace wideo Wojtka Doroszuka posiadają niezwykłą siłę, walory malarskie i estetyczne. Rozszerzają one koncepcję wystawy o nowe wątki m.in. takie jak recepcja obrazu malarskiego przez sztukę wideo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

----> Regulamin konkursu (PDF)

Malarstwo! prąd zmienny

Tym razem nie spytamy, czy malarstwo ma jeszcze siłę przebicia w sztuce zdominowanej przez najróżniejsze, przechodzące płynnie jedne w drugie techniki i media. Ponieważ wiemy, że ma i nie można mówić o jakimkolwiek kryzysie tej dziedziny. Tradycyjny, nabożny blejtram jest uprzywilejowany na równi z innymi nośnikami idei – procesem, instalacją, sztuką interaktywną, wideo czy różnego rodzaju events. A jednak powiedzmy to wprost – nie ma dziś żadnych szczególnych malarskich tendencji, które pozwalałyby skupić uwagę na określonym zespole środków formalnych czy treściowych, wyróżniających malarstwo pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Wciąż pojawiają się kolejni, świetni malarze, swym talentem rozbijający dotychczasowe umowne antymalarskie status quo.

Indywidualne podejście do płótna każdego z nich wyznacza nowe jakości tej sztuki. Nie ma malarskiego, określonego zgrabnym przymiotnikiem prądu. Nie ma manifestu pokoleniowego, łączącego w grupę samopomocy i wspólnej idei towarzystwa malarskiego. Staramy się uniknąć przyklejania do obrazów na wystawie zblazowanej i nachalnej nalepki z napisem „młoda sztuka”, która miałaby zastąpić wspólny mianownik wchodzącego na scenę pokolenia, a która nic nie znaczy w środowisku tak pełnym różnorodności i indywidualności. Na miejsce tej nalepki przyklejamy inną – „świeżo malowane”. Liczymy na świeżość spojrzenia, zróżnicowanie przekazu, wyjście poza malarstwo w malarstwie, poza metamalarstwo. Płótno, które jest dane, zostało już na tyle przepracowane, że swą strukturą przypomina semantyczny palimpsest. Tym bardziej kuszące wydaje się zignorowanie formalnej hybrydy i odarcie jej z zalegających i spękanych przemalówek kolejnych znaczeń. By na porządnie zagruntowanym płótnie zająć się... malarstwem.

Czy kolejni, zaprezentowani na wystawie sekundującej 8. Konkursowi im. Eugeniusza Gepperta malarze będą w stanie oprzeć się pokusie zastosowania ironicznego skeczu w swych pracach? Czy ich przekaz wyjdzie poza komentujący sam siebie rebus?

Od początku, czyli od 1989 roku, Konkurs im. Eugeniusza Gepperta był polem doświadczalnym wielu różnych, ścierających się ze sobą pomysłów na malarstwo. Z zaskakującą intuicją wyławiał najważniejsze problemy nurtujące młodych twórców. Wystarczy spojrzeć na spisy artystów biorących udział w poprzednich edycjach wystawy, by przekonać się, że wybory kuratorów były niezwykle celne w swych prognozach dla sztuki polskiej na najbliższe lata. Doskonale znani dziś twórcy jak: Zbigniew Rogalski, Grzegorz Sztwiertnia, Marzena Nowak, Laura Pawela, czy Twożywo, to tylko niektórzy spośród artystów uczestniczących w poprzednich edycjach Konkursu, których zaprezentowano w momencie, gdy stawiali pierwsze kroki na krajowej i międzynarodowej scenie sztuki.

Jednocześnie, obserwując kolejne wystawy towarzyszące Konkursowi, byliśmy świadkami zmian w podejściu do malarstwa wynikających z różnych sposobów pojmowania tej dziedziny sztuki. Wybitna twórczość artystyczna i działalność akademicka Eugeniusza Gepperta, duchowego patrona konkursu, nierozerwalnie kojarzona jest z tradycyjnym malarstwem. Mimo to, niemalże na każdej wystawie pojawiały się prace, które odstawały od tradycyjnego obrazu zamkniętego w dwóch wymiarach i poddawały dyskusji zakres tematyczny pokazu oraz formalne ograniczenia prac zgłaszanych do Konkursu. W tym jednakże należy upatrywać siłę i nośność jednego z najstarszych artystycznych konkursów w Polsce, który choć odnosi się do tradycji, to jednak nie odcina się od przejawów malarstwa w jego szerszym rozumieniu, stawiając przesłanki treściowe ponad sztywno określone wymogi formalne.

Niespodzianką tegorocznej edycji jest zaproszenie do współpracy nad wyborem i skonstruowaniem trudnej do zgeneralizowania Krajowej Wystawy Malarstwa kuratorów, którzy pokoleniowo są najbliżsi wybieranym artystom i podobnie jak oni wchodzą dopiero na scenę sztuki. Zdążyli jednak już zaznaczyć swoją pozycję oraz intuicję w pomysłach wystawienniczych, a jednocześnie mają wciąż tyle entuzjazmu i potrzeby rozpoznania swojego środowiska, że staje się to gwarantem świeżości spojrzenia na siłą rzeczy, tradycyjne medium. W ten sposób, oprócz przeglądu ciekawych twórców, proponujemy również przegląd zainteresowań kuratorów i krytyków, coraz odważniej akcentujących swoje uczestnictwo we współczesnej sztuce.

Czy zdobędą się na ciekawe, oryginalne propozycje? Czy wyciągną wnioski z własnych obserwacji akademickich środowisk? I w jaki sposób tego dokonają? W chwili ożywionej w Polsce dyskusji na temat znaczenia kuratora w kształtowaniu obrazu sztuki, oddajemy obosieczną broń ostatecznej decyzji tym, którzy wciąż zmagają się z określeniem swojej roli w nim. Czy ich wybór potwierdzi nasze przypuszczenie, że malarstwo jest dzisiaj prądem zmiennym?

Patrycja Sikora, Piotr Stasiowski, Wojciech Pukocz

11 września premiera nowej strony internetowej konkursu przygotowanej przez twożywo >>>www.geppert.art.pl


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Idea Konkursu im. Eugeniusza Gepperta oraz towarzyszącej mu cyklicznej prezentacji dorobku malarskiego młodych twórców powstała w 1989 roku z inicjatywy pedagogów PWSSP i krytyków wrocławskich przy współudziale żony Eugeniusza Gepperta, Hanny Krzetuskiej. Głównym jego celem jest promocja malarstwa, niedostrzeganego jedynie jako tradycyjne medium, ale dającego wciąż szerokie spektrum możliwości dla młodych artystów. Wystawa, ograniczająca się początkowo do promocji miejscowego środowiska, wkrótce nabrała charakteru ogólnopolskiego. Studenci, bądź absolwenci wydziałów artystycznych z całego kraju są wybierani przez zespół specjalnie zaproszonych do konkursu kuratorów nominujących. Organizatorzy starają się, by podczas kolejnej edycji byli to inni kuratorzy, mający szerokie spojrzenie na specyfikę środowisk malarskich różnych regionów Polski. Do tej pory byli to między innymi: Hanna Wróblewska, Łukasz Gorczyca, Grzegorz Dziamski, Magdalena Ujma.

Ostateczny werdykt Konkursu należy do jury, w którego skład wchodzą najbardziej prestiżowi kuratorzy, krytycy i artyści, z kraju i zagranicy. Warto wspomnieć, że w jury zasiadali poprzednio Anda Rottenberg, Bożena Kowalska, Piotr Piotrowski, Maria Anna Potocka. W ten sposób Konkurs ma niezwykłą siłę opiniotwórczą i jest jednym z najważniejszych przeglądów nowych treści w sztuce polskiej. Tutaj swą karierę zaczynali i byli nagradzani tacy artyści jak: Grzegorz Sztwiertnia, Wilhelm Sasnal, grupa Twożywo, Agata Bogacka, Mariola Przyjemska, Zbigniew Rogalski, Marzena Nowak, a w ostatniej edycji Olga Lewicka i Laura Pawela.

Po raz pierwszy wystawa konkursowa zostanie zaprezentowana poza Wrocławiem – w Łodzi oraz w Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że rozmach imprezy nada jej w przyszłości rangę międzynarodową. Obecna, ósma już wystawa, połączona z siódmym Konkursem nosi znamienny podtytuł "Malarstwo! Prąd zmienny", sugerujący wielość i niejednoznaczność odczytań zawierających się we współczesnym pojęciu malarstwa.

Trasa wystawy pokonkursowej:

Łódź
10 stycznia – 17 lutego 2008
Ośrodek Propagandy Sztuki / Miejska Galeria Sztuki
ul. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź
www.miejskagaleria.lodz.pl

Bydgoszcz
28 lutego – 13 kwietnia 2008
Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
ul.Gdańska 20
85-006 Bydgoszcz
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kuratorzy generalni:
z ramienia BWA Wrocław:
Patrycja Sikora:

absolwentka kuratorskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, obecnie studia na Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1997 roku pracownik BWA we Wrocławiu, działa także jako niezależny kurator („Do trzech razy SZTUKA!”, „Języki obce”, „Tańczące muzeum – muzeum wyobraźni”).

Piotr Stasiowski:
absolwent kuratorskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Krytyk i kurator sztuki (m.in. wystawy „Mesdames et Messieurs”, „Oddychanie beztlenowe”, „Języki obce”, „Do trzech razy SZTUKA!”, „Sex shop”). Od 2006 roku kurator Studio BWA we Wrocławiu. Publikuje w Sekcji, Formacie, Obiegu, Arteonie, Art&businessie, Forcie Sztuki.

Razem tworzą nieformalny tandem kuratorski Post Scriptum, który zdobył III miejsce w Konkursie na Scenariusz Wystawy dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2006 roku.

z ramienia ASP Wrocław:
Wojciech Pukocz:

absolwent ASP we Wrocławiu, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Pracownik ASP we Wrocławiu. Autor kilku wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych.

Kuratorzy nominujący:

Warszawa
Sarmen Beglarian
Kurator Galerii Piotra Nowickiego w Warszawie. W swych poszukiwaniach wystawienniczych skupia się na problematyce queer, gender, kwestii wykluczeń społecznych, holokaustu. Autor szeregu wystaw, m.in. „Pedały”, „Wybory PL”, „Nie lękajcie się”, „Zamieszkanie” oraz "Pamięć tej chwili z odległości lat, które miną".

Toruń
Monika Weychert-Waluszko
Prowadząca i główny kurator prężnie działającej Galerii Dla... w Toruniu. Organizatorka szeregu wystaw, akcji i festiwali artystycznych w tym mieście. Dysponuje znakomitym rozeznaniem w sztuce i środowisku artystycznym Torunia, równocześnie starając się zapraszać do swojej galerii artystów i kuratorów z całej Polski.

Wrocław
Katarzyna Roj
Krytyczka, filozofka. Współorganizatorka spotkań we wrocławskim BWA pod wspólnym tytułem: „Pills – połknij kulturę”, dotyczących różnych narracji w sztuce. Kuratorka, m.in. projektu „Ping melody”. Stale współpracuje z WRO Center we Wrocławiu. Była redaktorką specjalnego wydania Formatu, poświęconego zagadnieniu młodej sztuki w Polsce, gdzie gruntownie przebadała m.in. środowisko młodych twórców wrocławskich..

Adriana Prodeus
Doktorantka Szkoły Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Publikacje: w dziale kultury wrocławskiej „Gazety Wyborczej”, jako wrocławska korespondentka dla „Art&Business” oraz w „Odrze”, „Zeszytach Literackich”, „Kinie”, „Artpapierze”, „Sekcji”, „Próbie”. Współredagowała numer „Formatu” o młodej polskiej sztuce. W poprzedniej edycji Konkursu Gepperta przyznawała nagrodę miesięcznika „Art&Business”.

Kraków
Ewa Małgorzata Tatar i Dominik Kuryłek

Tandem kuratorski doktorantów IHS Uniwersytetu Jagiellońskiego, działający głównie w Krakowie, jak również poza nim w różnych placówkach wystawienniczych. Ewa Tatar redaguje dział sztuka w Ha!art i Panoptikum, Dominik Kuryłek pracuje w krakowskim Muzeum Narodowym. Interesuje ich aspekt krytyczno-instytucjonalny, kuratorstwo zaś jest dla nich formą uprawiania historii sztuki. Prywatnie, skłaniają się ku tematyce postfeministycznej w swych wystawienniczych realizacjach. Redagowali dział Sztuka w "Tekstyliach bis", koordynowali projekt "Przewodnik" w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz współtworzyli projekt "Imhibition" wraz z Romanem Dziadkiewiczem.

Trójmiasto
Kamila Wielebska

Krytyczka i kuratorka, współpracowała z gdańską Łaźnią, publikowała m.in. w Odrze, Czasie Kultury, kuratorka wystawy pt. „Policja” w krakowskim Bunkrze Sztuki (2006).

Lublin
Pawilon Stabilnej Formy (Tomasz Kozak, Tomasz Malec, Cezary Klimaszewski)

Luźno ze sobą związana, na poły nieformalna grupa artystyczna z Lublina, zajmująca się również prowadzeniem zajęć dla studentów w pracowniach Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Ich wspólne akcje mają często charakter prowokacji wymierzanych w instytucjonalne struktury sztuki, lecz również odnoszą się w liryczny sposób do bolesnej historii. Jedni z najciekawszych artystów bohemy Lublina.

Poznań
Przemysław Jędrowski

Historyk sztuki, krytyk i kurator wystaw. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika o sztuce „Arteon”, doktorant IHS Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje m.in. z „Obiegiem”, „Formatem”, „Exitem” i Wydawnictwem Literackim. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Łódź
Jarosław Lubiak
historyk sztuki, doktorant SNS przy IFiS PAN, kurator (m.in. wystawy „mŁódź” w 2005, wraz z Kamilem Kuskowskim), krytyk (teksty w Artium Quaestiones, Exit, Magazynie Sztuki, Obiegu), zwycięzca konkursu na projekt kuratorski kolejnej edycji Bielskiej Jesieni w listopadzie 2006 r. („Obrazy jak malowane”).

Skład Jury Konkursu:

Sebastian Cichocki dyrektor Galerii Kronika w Bytomiu, kurator polskiego pawilonu na 52 Biennale w Wenecji 2007
Paweł Jarodzki kurator BWA Wrocław / ASP Wrocław
Janusz Jaroszewski dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby, ASP we Wrocławiu
Przemysław Pintal kierownik Katedry Malarstwa, ASP we Wrocławiu
Adam Szymczyk dyrektor Kunsthalle, Basel, kurator Biennale w Berlinie 2008
Magdalena Ujma, Joanna Zielińska (Ex Girls), kuratorki Bunkra Sztuki i Galerii Potocka w Krakowie

Nagrody

Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Nagroda BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Nagroda Lapp Kabel Polska Sp. z o.o.
Nagroda Art&Business
Nagroda Formatu


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Organizatorzy:

BWA Wrocław
Galerie Sztuki Współczesnej

ul. Wita Stwosza 32 Wrocław
Dyrektor Marek PuchałaAkademia Sztuk Pięknych Wrocław
ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
Rektor Jacek Szewczyk
www.asp.wroc.plProjekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu operacyjnego "Promocja twórczości"
www.mkidn.gov.ploraz Urzędu Miasta Wrocławia
www.wroclaw.pl


Fundator Nagrody:Patroni medialni wystawy i konkursu:


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2007-09-18

komentarze do wydarzenia [6]

la n(a)s - autor: Heroina
lans kuratorów... - autor: jaro
lans - autor: Pikuś
... - autor: prasuje
"malujesz czy prasujesz?" - autor: fe
... - autor: ?
dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony