Biuro Wspólnych Aspiracji

Biuro Wspólnych Aspiracji
program społeczny BWA Wrocław

do końca 2021 roku

galerie BWA Wrocław
oraz przestrzeń miejska Wrocławia i przestrzeń wirtualna


Zapraszamy do Biura Wspólnych Aspiracji – wieloelementowego programu działań dla publiczności, który realizowany będzie przez BWA Wrocław do końca 2021 roku. Jego tytułową aspiracją jest włączenie odbiorców w aktywności tematycznie skupione wokół aktualnych wystaw, ale także w szerszy kontekst funkcjonowania instytucji kultury.

Różnorodne formy wydarzeń dają przestrzeń do bycia razem, swobodnej wymiany, niehierarchicznej edukacji. Spacery, wykłady, warsztaty, prace grup badawczych i działania wydawnicze pozwalają na dotarcie i zaangażowanie publiczności galerii na różne sposoby.

Program ten rozgrywa się jednocześnie w kilku przestrzeniach – w czterech oddziałach BWA Wrocław, czyli galeriach Wrocław Główny, Dizajn, Studio i SIC!, a także w przestrzeni publicznej oraz wirtualnej. Efekty wynikające z poszczególnych aktywności, takie jak: prezentacje, podcasty, filmy, raporty, publikacje drukowane i sieciowe oraz wirtualne komponenty do wystaw będą udostępniane wraz z dokumentacją wideo i fotograficzną, dając szansę na dalsze wykorzystanie wypracowanych treści.  

Na program Biura Wspólnych Aspiracji złożą się koncepcje kuratorek BWA Wrocław oraz osób zaproszonych do współpracy w ramach tego przedsięwzięcia. Biuro Wspólnych Aspiracji to kilka przecinających się w czasie i miejscach modułów realizacyjnych: 

GlassGo! – edukacyjna gra miejska skupiająca się na tematyce szkła i ceramiki w najbliższej okolicy galerii SIC!, czyli Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Dzięki specyficznym sposobom doświadczania przestrzeni, uczestniczki i uczestnicy poznają zagadnienia z obszaru architektury, historii sztuki czy ekologii.

Biuro Chłonności Przestrzeni – seria wykładów performatywnych, warsztatów i spacerów dotyczących problematyki miejskiej, dla której sztuka generuje modele rozwiązań i staje się narzędziem dialogu społecznego oraz jest częścią nowej narracji dla miasta.

Biuro Komunikacji Odpowiedzialnej – cykl warsztatów mających na celu wypracowanie wspólnie “nowego języka” – dotyczącego sztuki, ale też ogólnie całej rzeczywistości, którą opowiadać można również za pomocą doświadczenia płynącego ze sztuki.

Dobry wieczór we Wrocławiu – grupowy proces badawczy skupiający się wokół tematyki wieczoru w mieście, jego aspekcie wizualnym i ikonograficznym. Seminaryjne spotkania zespołu będą wzbogacone o serię wykładów dostępnych dla szerokiej publiczności.

Kultura Regeneracji – seria spacerowych wykładów po dawnych wrocławskich polach irygacyjnych, prowadzonych przez zaproszonych gości. Dodatkowo cykl warsztatów dla młodzieży, wspomagających w radzeniu sobie ze stresem, kształtowaniu dojrzewającej osobowości i wchodzeniu w dorosłość. 

Projekt Biuro Rezyliencji realizowany jest w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Nowy Europejski Bauhaus.

Słowniczek Instytucji / Biuro – publikacja kontynuująca serię wydawniczą organu prasowego BWA Wrocław, będąca tym razem wynikiem działań mobilnej pracowni i spotkań warsztatowych dla profesjonalistek i profesjonalistów ze świata kultury.

Biuro Wirtualne – cykl spotkań warsztatowych odnoszących się do czterech różnych wystaw w czterech galeriach BWA Wrocław. Cykl umożliwi poznanie cyfrowych narzędzi, które pozwolą uczestniczkom i uczestnikom na współtworzenie narracji na tematy wokół poszczególnych ekspozycji.

Wielki Pragotron – cykl wykładów oscylujących wokół wyświetlacza złożonego ze starych dworcowych tablic paletowych, znajdującego się w przestrzeni galerii Wrocław Główny, a także udostępnienie publiczności nowego sposobu interakcji z pragotronem.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania: 188 000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 251 893,00 zł 

...