KwieKulik

KWIEKULIK, katalog

Książka jest próbą opracowania i przedstawienia jednego z najważniejszych fenomenów artystycznych polskiej sztuki XX wieku jakim był duet tworzony przez Zofię Kulik i Przemysława Kwieka (KwieKulik) w latach 1971 – 1987. Dorobek artystów ujęty został poprzez pryzmat ich społeczno-politycznego zaangażowania i podejmowanej przez nich bezkompromisowej, otwartej krytyki otaczającej rzeczywistości, nie mających precedensu w dziejach powojennej środkowoeuropejskiej awangardy.

KWIEKULIK, katalog

KWIEKULIK, katalog

CENA 179,00 zł

WYDAWCY
BWA Wrocław, Wiedeńska Kolekcja Sztuki Grupy Erste i Fundacja ERSTE, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Wiedeń Archiwum KwieKulik, Warszawa-Łomianki

REDAKCJA
Łukasz Ronduda, Georg Schollhammer

LICZBA STRON
576 stron

WYMIARY
240 X 300 mm

KWIEKULIK, katalog

KWIEKULIK, katalog

ISBN
978-83-924044-8-4

PROJEKT GRAFICZNY
B. Pindor, A.Bartkowiak, Z.Kulik

...