OD SZTUCZNEJ RZECZYWISTOŚCI DO SELFIE. AUTOPORTRET W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

Od Sztucznej rzeczywistości do selfie.
Autoportret w Polskiej Sztuce Współczesnej

6 października – 26 listopada 2017
wernisaż: piątek, 6 października 2017, godz. 19:00

galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stwosza 32

kuratorzy: Anna Mituś, Paweł Jarodzki
identyfikacja wizualna: Monika Zawadzki 
aranżacja ekspozycji: Karolina Balcer

Wystawie poświęcony będzie specjalny numer magazynu Biuro - Organ Prasowy BWA Wrocław z tekstami Jakuba Woynarowskiego, prof. Marty Leśniakowskiej, Zofii Krawiec i Romualda Demidenki.

Wydarzenie towarzyszące: 

wystawa Tomka Tyndyka Szczelina 
6 października – 3 listopada 2017

galeria Miejsce przy Miejscu 

pl. Strzelecki 14 
udostępnienie wystawy: 6 października, godz. 15:30-17:00 

spotkanie z artystą: sobota, 7.10. godz. 14:00 
(wystawa czynna tego dnia od 12:00 - 15:00)

Miejsce przy Miejscu, 
pl. Strzelecki 14, Wrocław

Oprowadzenie kuratorskie: 
środa, 11 października, godz. 17.00, galeria Awangarda BWA Wrocław 

Debata:

Tożsamość w twórczości polskich artystów współczesnych
20 października, godz. 18.00, galeria Awangarda BWA Wrocław 

Wystawa powstała dzięki życzliwości następujących instytucji i osób, które wypożyczyły swoje zbiory: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Współczesnego Wrocław, Galerii Boss, Kolekcji Doroty i Tomasza Tworków oraz kolekcjonerów prywatnych.

Wystawa zorganizowana została w ramach Roku Awangardy.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Natalia LL, Autoportret, fotografia, 1978, dzięki uprzejmości artystki

Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.

Sposób w jaki widzimy i postrzegamy świat i siebie w nim jest nierozerwalnie związany z technicznymi środkami uwieczniania obrazu. Możliwości zapisu zmieniały się przez setki lat, ale to w ostatnich dekadach ewolucja technologii znacznie przyśpieszyła, zmieniając jednocześnie wyobrażenia o tym „jak jest” i jak ma być”. Kolejne techniczne rewolucje zmieniały narzędzia reprezentacji (i sztukę) nie tylko bezpośrednio, wprowadzając “nowe media”, ale też pośrednio, oferując za każdym razem obrazy, które wcześniej nie były do pomyślenia. Lustro, camera obscura, fotografia (wielokrotna ekspozycja, negatyw, zdjęcia z wykorzystaniem odbicia lustrzanego – tzw. portrety wielokrotne), film, zapis i korekcja cyfrowa obrazu, sieciowanie, a wreszcie banalny selfie-stick to kolejne wynalazki, które przybliżały nam nasz własny wizerunek, a jednocześnie, coraz bardziej destabilizowały naszą tożsamość. W dobie smartfonów i mediów społecznościowych bez trudu każdy może wykonać autoportret. Dziś nie potrzeba do tego ani blejtramu, ani gliny, ani żadnych nawet specjalnych umiejętności. Wystarczy palec. Wszystkie środki do jego powstania i publikacji mamy bowiem w kieszeni. Jednocześnie coraz mniejszą wagę przywiązujemy do prawdy tego obrazu, a nawet do prawdy w ogóle – mówi kuratorka wystawy Anna Mituś.

Aleksandra Urban, Pearl, 2015

Kuratorzy wystawy: Anna Mituś i Paweł Jarodzki prezentując prace ikonicznych artystów takich jak Natalia LL, Krzysztof M. Bednarski, Katarzyna Kozyra czy Zbigniew Libera zestawione z pracami twórców młodszego pokolenia proponują przyjrzeć się zmianom w tworzeniu i performowaniu własnego wizerunku. Publikacja własnych zdjęć łączy się z świadomością udziału w spektaklu, a ich bieg jest sterowany i programowany przez przemysł informacyjny.  Z jednej strony funkcjonowanie w nim naszych wizerunków wiąże się z byciem kontrolowanym z drugiej strony ma w sobie wyzwalający potencjał. Bo skoro każdy może bez trudu zaprezentować siebie jako kogokolwiek, dlaczego by nie być, kim się chce? Kimś wpływowym, pożądanym, zabawnym, nad-atrakcyjnym. – opowiada Anna Mituś. Na podobnym założeniu bazuje najnowsza generacja feminizmu – selfiefeminizm to kolejne, nowe zjawisko obecne w przestrzeni Internetowej. Nie zabraknie go także na wystawie dzięki takim artystkom jak Adu Karczmarczyk czy Aleksandra Urban.

Ada Karczmarczyk, kadr z filmu Blog, 2009, dzięki uprzejmości artystki

Puntem wyjścia dla wystawy będą prace Natalii LL, pierwszej damy wrocławskiej neoawangardy – manipulacje i redefinicje wizerunku były jednym z głównych środków w tworzonej przez nią sztuce. Za ich pośrednictwem demonstrowała własne koncepcje w odniesieniu zarówno do sztuki jak i rzeczywistości poza-artystycznej. Oryginalna i wyjątkowa praca Natalii LL poddawana jest obecnie kolejnej fali wnikliwej interpretacji, w którą wpisuje się także nadchodząca wystawa w galerii Awangarda BWA Wrocław.
Autorka „Sztucznej rzeczywistości” otwiera perspektywę, w której próbujemy uchwycić realizowane w różnych mediach autodefinicyjne zabiegi kolejnych pokoleń artystów, od klasyków “straconego pokolenia” sztuki lat 80. przez okres transformacyjnego aksjologicznego chaosu, po nową internetową rzeczywistość XXI w.Dlatego na wystawie znajdą się prace różnych pokoleń artystów, od klasyków sztuki awangardowej i transawangardowej po nowe obiecujące nazwiska. – tłumaczą kuratorzy Anna Mituś i Paweł Jarodzki.

ARTYŚCI: Paweł Althamer, Wojciech Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Martyna Czech, Oskar Dawicki, Maurycy Gomulicki, Grupa Sędzia Główny, Aneta Grzeszykowska, Ewa Juszkiewicz, Ada Karczmarczyk, Jerzy Kosałka, Katarzyna Kozyra, Natalia LL, Olga Lewicka, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Honorata Martin, Roman Opałka, Wojciech Puś, Beata Rojek, Łukasz Rusznica, Iwo Rutkiewicz, Tomasz Tyndyk, Aleksandra Urban, Monika Zawadzki.

KURATORZY: Anna Mituś, Paweł Jarodzki
IDENTYFIKACJA WIZUALNA: Monika Zawadzki
ARANŻACJA EKSPOZYCJI: Karolina Balcer

Wystawie poświęcony będzie specjalny numer magazynu Biuro – Organ Prasowy BWA Wrocław z tekstami Jakuba Woynarowskiego, prof. Marty Leśniakowskiej, Zofii Krawiec i Romualda Demidenki.

Wystawa powstała dzięki życzliwości następujących instytucji i osób, które wypożyczyły swoje zbiory: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Współczesnego Wrocław, Galerii Boss, Kolekcji Doroty i Tomasza Tworków oraz kolekcjonerów prywatnych.

Wystawa zorganizowana została w ramach Roku Awangardy.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

OPROWADZENIE KURATORSKIE
środa, 11 października, godz. 17.00, galeria Awangarda

DEBATA

Tożsamość w twórczości polskich artystów współczesnych
20 października, godz. 18.00, galeria Awangarda

 

WYSTAWA TOWARZYSZĄCA

Tomka Tyndyk, Szczelina  

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Postaw Twórczych galeria Miejsce przy Miejscu zmieni się na czas wystawy w dodatkową „salę” galerii Awangarda i zaprezentuje autoportretową wystawę Tomka Tyndyka:

Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14, Wrocław
6 października – 3 listopada 2017.
udostępnienie wystawy: 6 października, godz. 15:30 -17:00

spotkanie z artystą: sobota, 7.10. godz. 14:00
(wystawa czynna tego dnia od 12:00 – 15:00)

 

...