Autobiografia w performensie – warsztaty z Dainą Pupkeviciute

19.01.2018–21.01.2018
18:00
Studio, ul. Ruska 46a/13

Autobiografia w performensie - warsztaty z Dainą Pupkeviciute

19-21 stycznia 2018 

galeria Studio BWA Wrocław 

ul. Ruska 46 / 301 III piętro 

Będą to trzy spotkania, na które złożą się: piątkowy wieczór (18:00-20:30), całodniowa praktyka w sobotę (10:00-18:00) i niedzielę (10:00-17:00) oraz otwarta prezentacja w niedzielę wieczorem (18.00-20:00).

zapisy: do 15.01.18

prosimy o maila na adres: rezydencje@wroclaw2016.pl


Krytycy sztuki współczesnej, a nierzadko także sami artyści wizualni, miewają trudność z jednoznacznym określeniem, czym właściwie jest performens. Na potrzeby warsztatów posłużymy się zatem prostą, ale trafną definicją RoseLee Goldberg. Według niej performens to sztuka tworzona przez artystów na żywo, bezpośrednio na oczach widzów, którzy doświadczają jej w czasie rzeczywistym. Sztuka performatywna istnieje w czterech wymiarach: czasie, przestrzeni, ciele artysty i ciele widowni, rozumianej jako całość i jako zbiór pojedynczych osób. Tym samym performens definiuje się przez system relacji, a co za tym idzie jest „sztuką żywą”, otwartą i płynną. Sięga po zróżnicowane środki wyrazu, tematy, media i materiały, wykorzystując potencjał dialogu, protestu, deklaracji, gestu artystycznego, rzeźby publicznej itp.

Kiedy człowiek spotyka człowieka, pojawia się możliwość intensywnej wymiany: fuzji lub kolizji (osobistych) historii, które mogą, ale nie muszą, wybrzmieć, a jednak istnieją zawieszone gdzieś we wspólnej przestrzeni. Historie o tym, kim jesteśmy lub kim się stajemy, to często wątki, które najtrudniej podjąć w sztuce, bo pociągają za sobą ryzyko. A co jeśli nie będziemy w stanie zachować dystansu potrzebnego do przełożenia ich na język wizualny? Zdecydowaliśmy się podjąć to ryzyko i zmierzyć się z wątkami autobiograficznymi w performensie.

„Sztuka jako jedyna ma moc wyzwolenia ludzkości z okowów” – podkreślał Joseph Beuys. Podążając za tą myślą, zapraszamy uczestników warsztatów do pracy z własnymi autobiografiami. Aby spróbowali odnaleźć źródła osobistych „okowów” oraz zrozumieć, co każe im przemilczać sprawy i emocje, których uwolnienie mogłoby przynieść ulgę. Traumatyczne przeżycia to najczęstsze przyczyny występowania różnego rodzaju zaburzeń: wstydu, niskiego poczucia własnej wartości, negatywnego obrazu własnego ciała oraz zaniedbywania własnych potrzeb. Te automatyczne reakcje obronne to często jedyny sposób, by wyprzeć coś niewygodnego – coś, co moglibyśmy przecież wyrazić ruchem, dźwiękiem czy spojrzeniem.

Intensywne warsztaty performatywne dedykowane są studentom kierunków artystycznych oraz młodym artystom – zarówno tym, którzy już eksperymentują z tą dyscypliną sztuki, jak i tym, którzy dopiero ją odkrywają i chcieliby poznać swoje i jej możliwości.

Warsztaty odbędą się w dniach 19-21 stycznia w Galerii Studio BWA Wrocław. Będą to trzy spotkania, na które złożą się: piątkowy wieczór (18:00-20:30), całodniowa praktyka w sobotę (10:00-18:00) i niedzielę (10:00-17:00) oraz otwarta prezentacja w niedzielę wieczorem (18.00-20:00).

Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach, do 15 stycznia należy przesłać portfolio lub CV w języku angielskim na adres rezydencje@wroclaw2016.pl.Wyboru uczestników dokona prowadząca warsztaty – Daina Pupkevičiūtė. Liczba miejsc jest ograniczona (12 osób). Warunkiem uczestnictwa jest obecność na wszystkich spotkaniach. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Daina Pupkevičiūtė – artystka dźwiękowa i performerka, organizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performatywnej CREATurE Live Art w Kownie na Litwie. Poprzez pracę z materiałem autobiograficznym bada kwestie tożsamości indywidualnej i grupowej, przynależności do prawdziwych lub wyimaginowanych społeczności, fizycznego i politycznego oporu oraz jego instrumentów, a także związków międzyludzkich. Pupkevičiūtė jest rezydentką AIR Wro, która wybrana została w wyniku naboru dla artystów z miast partnerskich Wrocławia.

[dainadieva.wordpress.com | creatureliveart.lt]

zapisy: do 15.01.18
kontakt: rezydencje@wroclaw2016.pl
koordynacja: Berenika Nikodemska i Marek Gluziński
organizacja: Biuro Wroclaw 2016 w ramach AIR Wro

 

...