SZROT. Wystawa Gregora Gonsiora

07.12.2018–02.02.2019
wernisaż: piątek, 07.12.2018, godz. 19:00

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a (II piętro)


Na koniec roku zapraszamy do galerii Studio BWA Wrocław na wystawę Gregora Gonsiora, który ekologiczne praktyki przenosi na swoją działalność artystyczną.

Gonsior działa na wielu obszarach aktywności artystycznej, począwszy od sztuk wizualnych, przez grafikę i projektowanie wnętrz, aż po tworzenie kostiumów. Jest również związany z łódzką i warszawską sceną streetartową. Przygotowując projekt dla BWA Wrocław, odwołał się do śląskiego słowa „szrot” które pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „odcięty kawałek” lub „złom”.

Artysta wytwarza hybrydowe rzeźby i asamblaże z surowców i materiałów znalezionych na miejskich nieużytkach, na marginesach dobrobytu – tam, gdzie inni wyrzucają rzeczy zużyte i niepotrzebne. Są to odpady, resztki, śmieci, odrzuty. Gonsior prowadzi recykling, nadający temu nową funkcjonalność. Emancypuje i reaktywuje materię spisaną na straty: drewno, skóry i syntetyczne materiały z odzysku. Poprzez wystawę SZROT artysta bada możliwość przeniesienia strategii związanych z ekologiczną praktyką zero waste na działalność artystyczną i odczytuje je w społeczno-politycznej perspektywie.

Co ciekawe, Gonsiora, jako Ślązaka, szczególnie interesują mniejszości etniczne i kulturowe. Czy tego chcemy, czy nie – mówi kuratorka wystawy Anka Herbut – umocowanie tożsamości osobistej w tej zbiorowej, w wielu przypadkach implikuje niechęć do tego, co inne i obce. Automatycznie buduje podział na „my” i „oni”. Bywa, że generuje przemoc. Artykułowane w języku i w miejskich praktykach poczucie odrębności i przynależności do wspólnoty jednocześnie, staje się w wystawie Szrot punktem wyjścia do serii eksperymentów z materią o niestabilnej, migotliwej tożsamości.

kuratorka: Anka Herbut

Gregor Gonsior – artysta wizualny i rzemieślnik, grafik, projektant wnętrz i akcesoriów, kostiumograf. Zajmuje się modą i urban artem. Związany z łódzką i warszawską sceną streetartową.


07.12.2018–02.02.2019
wernisaż: piątek, 07.12.2018, godz. 19:00

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a (II piętro)

...