5. BIENNALE SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ – OUT OF STH ZAJĘCIE

5. Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH
ZAJĘCIE

19 maja – 23 lipca 2017

początek: piątek, 19 maja 2017, godz. 18:00

galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stwosza 32 

Szukaliśmy sobie wtedy jakiegoś ZAJĘCIA. Takiego, które byłoby fajniejsze od zajęć innych.
Kaman o latach 80.

zespół kuratorski: Joanna Stembalska, Anna Mituś, Paweł Jarodzki 

identyfikacja wystawy: Grupa Projektor 

Partnerzy: 4x4 Terenowiec, Südzucker Polska. 


foto: Alicja Kielan

Piąta edycja OUT OF STH poświęcona jest najnowszym tendencjom kultury wizualnej w kontekście przestrzeni publicznej, sztuce, która staje się narzędziem dialogu społecznego i jest częścią nowej narracji dla miasta. Do kolejnej edycji zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk związanych szeroko rozumianą kulturą niezależną – od galerii sztuki po grupy aktywistów miejskich. Tegoroczne Biennale odbywa się pod hasłem ZAJĘCIA, rozumianego zarówno w kontekście czasu jak i przestrzeni.

5.edycja OUT OF STH różni się od poprzednich poprzez odwrócenie relacji pomiędzy instytucją i sektorem pozainstytucjonalnym. Nie ma być pokazem kuratorskim lecz możliwie szerokim “kongresem” sił miejskich, owocem długo budowanych znajomości i przenikania się środowisk, tak typowego niegdyś dla wrocławskiej kontrkultury. Działanie łączące kilka ważnych środowisk lokalnych wynika z kryzysu formatu wystawy i jej społecznej izolacji jako formuły sztuki współczesnej.

Szukając wyrazu, który mógłby posłużyć za tytuł, zaproponowaliśmy termin ZAJĘCIE. Użył go w jednej z wypowiedzi legendarny Kaman (Krzysztof Kłosowicz znany z działalności w kultowym zespole Mikimauzoleum, którego największa popularność przypadła na lata 80.) w odniesieniu do własnych twórczych poszukiwań. Jak wspominał, szukaliśmy sobie wtedy jakiegoś ZAJĘCIA. Takiego, które byłoby fajniejsze od zajęć innych.

Bezpretensjonalne określenie ZAJĘCIE, które odnosimy na ogół do wykorzystywania nadmiaru wolnego czasu, zyskuje tutaj znaczenie odważnego aktu budowania własnych treści, ma charakter upodmiantawiający, daje poczucie sensu i wywołuje uśmiech – co udowadniają uczestnicy tegorocznego OUT OF STH. ZAJĘCIE oznacza także znalezienie sobie miejsca i zaopiekowanie się przestrzenią. Akcje skłoterskie i self-publishingowe, wraz z ich kulturotwórczym wymiarem stają się kolejnym puntem wyjścia dla rozważań o bezinteresownych potrzebach inwestycji własnej energii i czasu w „coś fajnego”.

foto: Alicja Kielan

W trakcie trwania Out Of Sth przestrzeni galerii Awangarda i wokół niej działać będą różne podmioty związane z niezależną kulturą i aktywnością miejską. Część z nich jak kolektyw WARSTWY stworzy instalacje w nieoczywistych miejscach i zakamarkach galerii, galeria ArtBrut działać będzie wraz ze skupionymi wokół siebie nieprofesjonalnymi artystami, którzy w niecodzienny sposób wejdą w dialog z instytucją i jej widzami. Natomiast MiserArt czyli strefa kreatywna zrzeszająca osoby zagrożone wykluczeniem i bezdomnością wspólnymi siłami przygotują mebel miejski w postaci wielkiego stołu służący do ucztowania i wypoczynku, zaproszą nas także na posiłek składający się z wypiekanego przez nich samych chleba. Akcja Miasto poruszy problem zieleni miejskiej i wszechobecnych samochodów w przestrzeni miasta, a V Zlot Młodych Badaczy Kultury zorganizuje konferencję wokół płynnego zagadnienia pracy płatnej i nieodpłatnej w sektorze kultury. Zaś zaproszeni artyści – Karolina Freino, Grzegorz Łoznikow czy Jacek Zachodni skomentują i metaforycznie odniosą się do zagadnień społecznych i politycznych.

Out of Sth to Biennale Sztuki Współczesnej to cykliczne działanie organizowane w galeriach BWA Wrocław. Wcześniejsze edycje koncentrowały się na działalności antysystemowych twórcach nielegalnego graffiti (OUT OF STH. Artyści Zewnętrzni), inspirowały się potrzebą przełamywania podziałów pomiędzy lepszymi i gorszymi (OUT OF STH prezentuje / Breaking The Wall), były próbą mediowania pomiędzy różnymi alternatywnymi spojrzeniami na polityki miejskie (OUT OF STH vol.3 i 4). Kuratorką Biennale jest Joanna Stembalska.

udział biorą:
Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej (Agnieszka Chojnacka, Jacek Zachodny i zaproszeni artyści galerii: Darek Dera, Joanna Golachowska, Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, Agnieszka Kołodziejczyk, Jacek Kröle, Kamil Łyjak, Paweł Marcinek, Marta Nawojczyk, Andrzej Niedźwiecki, Bartosz Runiewski, Piotr Rymko, Daniel Stachowski, Wanda Sidorowicz, Krzysztof Tarnowski, Mateusz Tatarczyk, Maciej Tryniszewski, Elwira Zacharska, Mateusz Ziomek), Karolina Balcer, zespół BWA Wrocław (Paweł Jarodzki, Tomasz Koczoń, Anna Mituś, Monika Muszyńska, Michał Perucki, Klementyna Sęga, Joanna Stembalska, Patrycja Ścisłowska, Dominika Drozdowska, Joanna Kobyłt, Daniel Wiśniewski), Karolina Freino, GRAS – Grupa Robocza Archiwum Społecznego (Piotr Antoniewicz, Ewa Głowacka, Marzen Lizurej, Dominika Łabądź, Zośka Reznik, Marta Trawinska, konsultant gry: Rafał Wysiński), Grzegorz Łoznikow, Hubert Kostkiewicz, Paweł Marcinek, MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia Fundacja Homo Sacer & Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Zespół projektowy: Miriam Klara Ptak, Beata Katarzyna Ptak, Marek Ruszkiewicz, Agnieszka Wierzbicka, Andrzej Ptak, Magdalena Zaręba, Inez Kurzacz; zespół twórców: Radosław Bajsarowicz, Wiesław Plesiński, Olaf Rzeczkowski, Sebastian Adamczyk, Romuald Kazus, Mirosław Majewski, Radosław Nowakowski, Jarosław Kustra, Marek Olejnik, Mariusz Wandycz, Adam Ryba, Stanisław Konik, Wiktor Glegoła, Krzysztof Bazal, Bolesław Bazal, Mirosław Talaga, Mieczysław Borys, Stefan Królewicz), Paraperformance (Dominika Borkowska, Kamila Wolszczak),Grupa Projektor (Paweł Borkowski, Joanna Jopkiewicz), Stowarzyszenie Akcja Miasto (Robert Gacek),SUWaczek, czyli Samonośne Uniwersalne Wystawy tworzone przez dzieci (Kamila Wolszczak), Warstwy (Adam Martyniak, Michał Mejnartowicz, Karolina Włodek),Szymon Wojtyła,Wykwit i Wytwórnia Wykwitex (Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz, Jagoda Dobecka, Miłosz Flis, Kasper Minciel, Martyna Muth, Iwona Ogrodzka, Irmina Rusicka, Anita Welter),V Zlot Młodych Badaczy Kultury (Michał Kasprzak, Anna Kokocińska, Zofia Reznik, Małgorzata Rzerzycha Myśliwy, Joanna Tomaszewska, Agnieszka Wieszaczewska), Jacek Zachodny.

zespół kuratorski: Joanna Stembalska, Anna Mituś, Paweł Jarodzki

identyfikacja wystawy: Grupa Projektor

Partnerzy: 4×4 Terenowiec, Südzucker Polska.

 

...