Biuro Komunikacji Odpowiedzialnej – warsztaty

Biuro Komunikacji Odpowiedzialnej
warsztaty

 2-3.10.2021 oraz 9.10.2021
godz. 10:00-13:00 oraz 13:00-16:00

Żyjnia
Dizajn BWA Wrocław
Świdnicka 2-4
oraz online


[ZAPISY ZAMKNIĘTE]

Zapraszamy do udziału w warsztatach Biura Komunikacji Odpowiedzialnej – spotkań pozwalających poszerzyć wiedzę i przećwiczyć nowe zagadnienia językowe obecne w kulturze i sztuce.

Czym jest „prosty język” i dlatego ważne jest, by używać go w komunikacji projektów artystycznych?
Która forma słowa gość w rodzaju żeńskim jest poprawna – gościna czy gościni?
Czy do osoby poruszającej się na wózku można powiedzieć „pójdziesz z nami zobaczyć wystawę?”?
Jak opowiadać o katastrofie klimatycznej i czym jest ekokrytyka?

Sztuka – rozumiana jako sztuki wizualne, ale także film, literatura, teatr czy moda są dziedzinami, które jako pierwsze komunikują trendy i nowatorskie postawy. To właśnie poprzez sztukę otwieramy się na dialog i dostrzegamy nowe sposoby w opisywaniu rzeczywistości. Jednocześnie niekoniecznie potrafimy o tym pisać czy mówić. Błądzimy w mądrych słowach i technicznych wyliczeniach. Boimy się, że kiedy zrezygnujemy z tego języka, utracimy ważny przekaz, który stoi za danym dziełem sztuki. Jak i również tego, że stoczymy się w banał czy zbyt daleko idące uproszczenia – tym bardziej kiedy mówimy o tak trudnych sprawach jak kryzys klimatyczny, przemoc czy wykluczenia. Dlatego zadaliśmy sobie pytanie, czy jako kuratorki, edukatorzy, animatorki, studenci kierunków artystycznych i humanistycznych, ale także odbiorczynie sztuki i kultury, możemy być aktywistami języka. Języka, który jest inkluzywny, równościowy, etyczny i sprawiedliwy względem nie tylko człowieka, ale także innych gatunków zamieszkujących naszą planetę.

Warsztaty Biura Komunikacji Odpowiedzialnej będą poświęcone prostej polszczyźnie, komunikacji z osobami ze specjalnymi potrzebami, feminatywom oraz ekopoetyce. Zastanowimy się, czy potrafimy prosto i skutecznie mówić o nowych zjawiskach obecnych w rzeczywistości kulturowej i społecznej. Porozmawiamy o dobrych i złych praktykach językowych, o odpowiedzialności za słowa, skutecznym docieraniu do siebie i szacunku względem drugiej osoby.

W efekcie warsztatów powstanie krótka publikacja podsumowująca w formie online, którą współtworzyć będą wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach.

Osoby prowadzące warsztaty:

  • dr hab. Tomasz Piekot (Pracownia Prostej Polszczyzny, Instytut Filologii Polskiej UWr)
  • dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa (Instytut Filologii Polskiej UWr)
  • Beata Strzelczyk (projektantka treści, copywriterka, redaktorka, korektorka, trenerka) i Aleksandra Sztajerwald (Członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, otwiera instytucje na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Filip Springer (pisarz, reportażysta, współzałożyciel Instytutu Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu).

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

2.10.2021, sobota, Żyjnia, Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

10:00-13:00 | warsztat Prosta polszczyzna, prowadzenie: dr hab. Tomasz Piekot

13:00-13:15 przerwa kawowa

13:15-16:00 | warsztat Pani malarka czy pani malarz? Co dalej z informacją o płci?, prowadzenie: dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa

3.10.2021, niedziela, Żyjnia / Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

10:00-13:00 | warsztat Od słowa do słowa i między słowami. O językowych i pozajęzykowych barierach w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, prowadzenie: Beata Strzelczyk & Aleksandra Sztajerwald

9.10.2021, sobota, online – platforma Zoom

10:00-13:00 | warsztat Ekopoetyka, prowadzenie: Filip Springer

Działanie jest częścią projektu Biuro Wspólnych Aspiracji. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

Kuratorka: Klementyna Sęga
Produkcja: Żaneta Wańczyk

...