Drzewo Życia. Mural Ewy Ciepielewskiej

Drzewo Życia
Malowanie ekologicznego muralu

31.05-12.06.2021
Odsłona muralu: 12.06.2021, sobota, godz. 18.00

Budynek Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a


Na ścianie budynku Studio BWA Wrocław, w kultowym podwórku przy ul. Ruskiej 46, powstanie mural antysmogowy Drzewo Życia. Symboliczne drzewo wyrośnie w Dzielnicy Czterech Wyznań zwanej dzielnicą Wzajemnego Szacunku, w niezwykłym miejscu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Wspólne działanie Klubu Gaja, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i EY Global Delivery Services Poland, wpisuje się tą przestrzeń, mówiąc o potrzebie szacunku do przyrody, z którą stanowimy jedną, niepodzielną całość. Dzieło wykonane przez artystkę Ewę Ciepielewską z grupy LUXUS, wykonane zostanie farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia powietrza. Otwarcie muralu odbędzie się 12 czerwca, godz. 18.00 podczas Święta Podwórka Ruska 46. Wydarzeniu towarzyszyć będzie sadzenie roślin i działanie performatywne.

Mural Drzewo Życia, to przykład realnej zmiany w przestrzeni publicznej, który możemy zrealizować w trosce o środowisko i jakość powietrza. Symboliczne drzewo, namalowane na powierzchni 135 metrów kwadratowych będzie oczyszczało powietrze, jak zrobiłby to dorodny las o tej samej powierzchni, co najmniej przez dziesięć lat. Farby włoskiej firmy użyte do jego wykonania zawierają dwutlenek tytanu, który pod wpływem światła słonecznego rozkłada m.in. spaliny z kotłów grzewczych i samochodów w obojętne związki. Wg. danych producenta mural na budynku Studio BWA Wrocław będzie neutralizował codziennie emisje 28,5 samochodów.

Jacek Bożek z Klubu Gaja, podkreśla – Katastrofa klimatyczna i pandemia uświadamiają nam naszą zależność od natury i współzależności jakie łączą nas z całym niemalże światem. Wspaniale, że dzieło powstaje w miejscu, które przypomina nam o potrzebie wzajemnego szacunku, który przynależny jest także przyrodzie. Ten rodzaj innowacyjnego podejścia do przestrzeni miejskiej staje się symbolem możliwości wykorzystania potencjału technologicznego w procesach ochrony człowieka i natury.

Joanna Stembalska, kierowniczka i kuratorka Studio BWA Wrocław, dodaje – Dziś w obliczu kryzysu epidemiologicznego i klimatycznego, rozpadu dotychczasowego świata, nadzieję daje poczucie wspólnotowości i społecznej solidarności, umacnianie więzi i niesienie wzajemnej pomocy. Studio BWA Wrocław poprzez swoje działania w galerii jak i poza nią upowszechnia wiedzę o przestrzeni publicznej, analizując miasto jako specjalny przypadek urbanistyczno-społeczny. Programowo poszerza pole sztuki jako środek emancypacji osób wykluczonych, ekologii, walki z kryzysami, prezentując możliwości bardziej realnego postrzegania ludzkich jednostek przez budowanie narzędziami sztuki społecznej wspólnoty i wzajemnej współpracy.

fot. Klub Gaja, B. Tarnawa

Ewa Ciepielewska, autorka muralu Drzewo Życia, współtworzy Grupę LUXUS, słynną wrocławską grupę artystyczną, działającą od końca lat 80. XX wieku. Grupa zorganizowała dziesiątki wystaw, a także liczne happeningi i akcje artystyczne, cieszące się ogromnym powodzeniem wśród publiczności i dobrymi recenzjami krytyków sztuki. Artystka od wielu lat zaangażowana jest w ochronę przyrody, w szczególności rzeki Wisły. Swoją współpracę z Klubem Gaja rozpoczęła w latach 90. Do projektu muralu Drzewo Życia zainspirował mnie kabalistyczny rysunek pochodzący z XII w., w którym – niezależnie od różnych interpretacji – widzę model molekularnej budowy żywych organizmów. Geometryczna konstrukcja składająca się z 10 lub 11 sfer – kulistych elementów, odpowiada 11 pierwiastkom, które są budulcem wszystkich istot na Ziemi. Niezależnie od tego czy mamy ogon, czy z ramion wyrastają nam gałęzie, czy kończą się one dłońmi wszyscy składamy się z tlenu, wodoru, węgla, azotu, wapnia, fosforu, potasu, siarki, chloru, sodu i magnezu dynamicznie powiązanych ze sobą. Niezależnie od religii, płci, gatunku łączy nas życie, które pojawia się i zanika jak pulsujące w mroku kolorowe światła – komentuje artystka Ewa Ciepielewska.

Dominik Woźniak, lider EY Global Delivery Services Poland, podsumowuje – Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Jako organizacja biznesowa podejmujemy szereg działań zmierzających do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz czynnie włączamy się w inicjatywy zwiększające świadomość w zakresie tego zagadnienia. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy okazję współuczestniczyć w realizacji muralu ekologicznego. W tym roku EY GDS obchodzi dziesięciolecie swojej działalności w Polsce. Mijająca dekada, to nie tylko współpraca z klientami, to również czas, w którym budowaliśmy relacje z lokalną społecznością. Dzięki Drzewu Życia mamy doskonałą okazję do jeszcze trwalszego wpisania się w pejzaż miasta.

Mural powstanie w ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja, którego partnerem strategicznym jest EY Global Delivery Services Poland. Na wiosnę dzięki tej współpracy posadzono 3700 dzikich grusz i jabłoni na terenach zniszczonych przez huragan w Borach Tucholskich. Święto Drzewa to program poświęcony ochronie środowiska i klimatu, poparty realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Dzięki zaangażowaniu ponad 760 tysięcy osób posadzono ponad 940 tysięcy drzew i krzewów oraz wykonano blisko 1700 schronień/budek lęgowych dla zwierząt!
Więcej informacji o Święcie Drzewa na www.swietodrzewa.pl

...