Kino Utopia. TIFF Festival 2019

Kino Utopia
Wystawa w ramach TIFF Festival 2019

4–29.09.2019

galeria BWA Wrocław Główny
antresola na Dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105


Anton Vidokle, This is Cosmos

W ramach TIFF Festival 2019 zapraszamy do Kina Utopia w galerii BWA Wrocław Główny.

Kino Utopia lata świetności ma już dawno za sobą – opowiada kurator Franek Ammer. Pojawia się jak widmo wszystkich kin, które kiedyś inspirowały umysły wielkimi ideami, relacjonowały przełomowe historyczne wydarzenia i z odwagą spoglądały w przyszłość. Teraz istnieje poza czasem i przestrzenią tak jak wyświetlane w nim ostatnie projekcje. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość wzajemnie się tu przenikają. Nie sposób też stwierdzić czy to co oglądamy zdarzyło się w naszym świecie czy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości.

Dom Mody Limanka, Ostatni pociąg do Warszawy

Kino Utopia to wystawa, na którą składają się filmy oraz fotografie w formie projekcji wideo. Dworzec Wrocław Główny, na którym przez ponad pół wieku istniało kino dworcowe, jest idealnym miejscem do refleksji nad postrzeganiem czasu. Film i fotografia dają nam możliwość przemieszczania się w nim sposób nielinearny, pozwalają spoglądać na historię i wyobrażenia przyszłości w pełniejszy, bardziej dogłębny sposób. Odkrywają przed nami związki czasów i miejsc, których nie sposób dostrzec z jednego tylko punktu patrzenia. Kino Utopia to także próba zastanowienia się, czy jest jeszcze miejsce dla wielkich idei, które wyznaczały kamienie milowe i ambitne zadania? Czy po tym jak próby wprowadzenie ich w życie okazały się niejednokrotnie niebezpieczne, warto wciąż szukać alternatyw dla obecnym systemów ekonomicznych, kulturowych i społecznych? Czy progres, w który tak wierzmy, nie jest wątpliwy bez idei, którymi moglibyśmy się nawigować?

Zapraszamy do Kina Utopia w podróż przez czas i poza czasem, w miejsca i nie-miejsca do powrotu do przeszłości i przyszłości.

artyści: Nico Baumgarten, Ben Rivers, Anton Vidokle, Dom Mody Limanka
kurator: Franek Ammer

Wkrótce więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących wystawie.


TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku. Powstał we Wrocławiu i od samego początku dedykowany jest fotografii. Powołany po to, by animować i nakręcać życie fotograficzne w mieście i regionie, z roku na rok nabiera siły. TIFF nie oddziałuje tylko na swoje rodzinne miasto, ale wpływa także na całą Polskę, starając się jednocześnie zwiększyć zasięg wydarzenia do rangi międzynarodowej.

www.tiff.wroc.pl

...