Mobilki. Wystawa Mariusza Warasa

Mobilki
wystawa Mariusza Warasa

29.11.2019–25.01.2020
wernisaż: piątek, 29.11.2019, godz. 19.00

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/III piętro


Zapraszamy do galerii Studio BWA Wrocław na indywidualną wystawę Mariusza Warasa.

Prezentowany cykl Mobilki jest zbiorem przeskalowanych zabawek – figur i obiektów uruchamianych ręką odbiorcy. Prosta technologia, w dużej mierze bazująca na technice wykorzystywanej przez artystę przy tworzeniu murali, umożliwia szybkie wykonanie prac, będących manifestem, spontaniczną reakcją na konkretne wydarzenia polityczno-medialne w Polsce ostatnich dwóch lat.

Figury są zapożyczone z konkretnych obrazów i sytuacji, które silnie podziałały na wyobraźnię Mariusza Warasa. Przełożone na język graficzny, następnie przeniesione na materiał i uzupełnione prostą mechaniką, mobilki są jednocześnie zabawkami wśród znaczeń i symboli, a wprawiający je w ruch odbiorca staje się uczestnikiem małych scen rodzajowych. W zabawie mieszają się konteksty i role, wahadłowy ruch zmienia odbiorcę w uczestnika lub sprawcę, na chwilę angażuje go w równoległą dramaturgię dzieła.

kuratorka: Joanna Stembalska
projekt graficzny: Olek Modzelewski (www.modzelew.ski) / użyty font: Korpus Grotesk (www.binnenland.ch)


Mariusz Waras (1978). Doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008-2014 był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010-2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Zaangażowany w artystyczny kolektyw Wiosny Ludów – po przekształceniu go w Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 – prezes tego stowarzyszenia, mającego na celu, oprócz zapewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji, przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej miasta. Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. Jest również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych.

...