OUT OF STH VI: Chłonność przestrzeni

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Zewnętrznej
OUT OF STH VI: Chłonność przestrzeni

do 16.05.2021

BWA Wrocław Główny
antresola na Dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105


W 2020 roku w BWA Wrocław Główny i przestrzeni miejskiej Wrocławia rozpocznie się VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Zapoczątkowany w 2008 roku OUT OF STH to projekt cyklicznych prezentacji praktyk odnoszących się do przestrzeni miejskiej i obejmujących działania często nieprzyswojone przez artystyczny dyskurs krytyczny.

VI edycja festiwalu poświęcona jest analizowaniu miasta jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego, wykorzystującego wzorce zachowań przestrzennych człowieka w kontaktach społecznych. Przyglądać się będziemy kontekstom przestrzennym, urbanistycznym enklawom, samoorganizującym się  punktom zapalnym na mapie miasta, tendencjom oddolnego i obywatelskiego kształtowania przestrzeni publicznej, które wspólnie odpowiadają za organizację miasta. Główną osią IV odsłony OUT OF STH będą dwie wystawy: wystawa główna TRZY TO JUŻ TŁUM oraz wystawa porezydencyjna Konflikt terenowy.

TRZY TO JUŻ TŁUM obejmie tereny od Hongkongu po słowiańskie wiksy i będzie przyglądać się dzisiejszym ulicom i dancefloorom sprawdzając, jak poprzez fizyczną obecność w przestrzeni publicznej ciała wytwarzają tymczasowe wspólnoty, jak transformują starą rzeczywistość i kreują nowe warunki. Na wystawie zobaczymy samochoreografujące się protesty, improwizowane tańce społeczne i oddolne formy ruchowej organizacji ciał w tkance miejskiej. Od gruzińskiej rejwolucji z 2018 roku, przez polityczny wymiar kultury rejwowej i queerowe aspekty klubingu aż po mechanizmy budowania społecznej solidarności w warunkach przymusowej fizycznej izolacji i praktykowania przyjemności w sytuacji kryzysu. Jednocześnie przyjrzymy się też twórcom, których artystyczne działania mają wymiar aktywistyczny lub stały się polami społeczno-politycznej Walki.

Z kolei projekt rezydencyjny i wystawa Konflikt terenowy na przykładzie Wrocławia próbuje uwydatnić konieczność ciągłego rewidowania narracji o mieście i zachęcić do wykorzystywania matematycznych modeli zachowań człowieka w procesach przeciwdziałających antagonizmom społecznym. Co generuje konflikt przestrzenny? Czy potrafimy wskazać cechy obszarów zurbanizowanych, które zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia? Czy możemy rozpoznać zjawiska go poprzedzające? Przewidzieć, kiedy wybuchnie i czy rozleje się na większe obszary? W ramach projektu przeprowadzimy interdyscyplinarne badania zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności obszarów miejskich i wynikających z niej konfliktów terenowych.

Kuratorki OUT OF STH VI. Chłonność przestrzeni: Hubert Kielan, Joanna Stembalska

Wystawa główna TRZY TO JUŻ TŁUM

Artyści/artystki: Archiwum Protestów Publicznych, Iván Argote, Alex Baczyński-Jenkins, Rufina Bazlova, Boris Charmatz & César Vayssié, Zuzanna Czebatul, Bogomir Doringer, Robert Getso, Anton Stoianov, Frédéric Gies, Jonathan Glazer & Mica Levi, Jakub Gliński & daisy cutter, Igor Grubić, Roman Himey & Yarema Malashchuk, Zhang Huan, Steffani Jemison, Anna Jermolaewa, Agata Kalinowska, Konsorcjum Praktyk Postartystycznych, Chris Korda & Kościół Eutanazji, Daniel Kotowski, Firenze Lai, Nils Amadeus Lange, Las Tesis collective, Kanas Liu & Sam Tsang, Ania Nowak, Naja Orashvili & Giorgi Kikonishvili / BASSIANI, Stepan Polivanov, Luiz Roque, Paweł Sakowicz, Anne de Vries, Romily Alice Walden, Marta Ziółek oraz Marta Czyż, Marianka Dobkowska, Magda Drągowska, Michał Frydrych, Karolina Grzywnowicz, Mateusz Kowalczyk, Yulia Krivich, Julia Minasiewicz, Jan Możdżyński, Kuba Rudziński, Weronika Zalewska, Paweł Żukowski.

Kuratorki: Michał Grzegorzek, Anka Herbut, Gregor Różański
Aranżacja światła: Jacqueline Sobiszewski

Wystawa Konflikt terenowy

Artyści/artystki: Yuriy Biley, Piotr Chuchla, Gabriela Kowalska, Karina Marusińska, Jarek Słomski

Kuratorki: Hubert Kielan, Joanna Stembalska
Badacze/badaczki: Karolina Domańska, Ganna Grudnytska, Katarzyna Sienkiewicz, Paweł Rajca

Kuratorka OUT OF STH: Joanna Stembalska


Patroni medialni: Notes na 6 Tygodni, Architektura & Biznes, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura

...