OUT OF STH: Chłonność przestrzeni


Wiosną w dwóch galeriach: BWA Wrocław Główny oraz Studio odbędzie się 6. edycja OUT OF STH. 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH to projekt cyklicznych prezentacji praktyk odnoszących się do przestrzeni miejskiej i obejmujących działania często nieprzyswojone przez artystyczny dyskurs krytyczny.

Szósta edycja poświęcona będzie analizowaniu Wrocławia jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego, pokazująca potrzebę ciągłego rewidowania narracji o samym mieście i wykorzystująca wzorce zachowań przestrzennych człowieka w kontaktach społecznych. Przyglądać się będziemy kontekstom przestrzennym, urbanistycznym enklawom, punktom zapalnym na mapie miasta, tendencjom oddolnego i obywatelskiego kształtowania przestrzeni publicznej, które wspólnie odpowiadają za organizację miasta.

Wkrótce więcej informacji.

...