Studio Mistrzów: Rajkowska. Nabór

Studio Mistrzów: Rajkowska
nabór do projektu

nabór: do 10.10.2019
przegląd po kwalifikacjach: 21–22.10.2019

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/III piętro


Joanna Rajkowska, foto: Marek Szczepański

Joanna Rajkowska kuratorką kolejnej edycji Studia Mistrzów, czyli cyklicznego projektu BWA Wrocław, który jest przeglądem najgorętszych zjawisk młodej polskiej sztuki współczesnej pod kątem międzygeneracyjnej dyskusji o diagnozach współczesności.

Tej jesieni BWA Wrocław powraca do uwieńczonego przed kilkoma laty niezwykłym sukcesem formatu Studio Mistrzów. W jego ramach spotykają się artyści, których śmiało zaliczyć można do klasyków współczesności, z twórcami młodego pokolenia. Formuła Studia narzuca mistrzowi rolę kuratora, którego zadaniem będzie najpierw wybór, a następnie praca z wybranym artystą lub artystami. Na przestrzeni roku powstanie, będąca owocem tego spotkania, wystawa, którą zobaczyć będzie można w galerii BWA Wrocław Główny pod koniec 2020 roku. Na czas współpracy artystów galeria Studio BWA Wrocław przy ul. Ruskiej 46a, zmieni się w miejsce spotkań i pracownię, zarezerwowaną na potrzeby projektu.

Palma [Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich], foto: Adrian Grycuk (licencja: CC BY-SA 3.0 PL)

Zaproszenie do kuratorowania tegorocznego Studia Mistrzów przyjęła Joanna Rajkowska. To chyba najgłośniej dyskutowana w Polsce dziś artystka współczesna, choć jej prace i projekty mają zazwyczaj wybitnie niespektakularny, intymny i osobisty charakter. Cechuje je otwartość, wieloznaczność i uniwersalność otwarta na wszystkich użytkowników wspólnej przestrzeni, zmieniająca je w rodzaj ekranu wchłaniającego publiczne emocje, przekształcającego je we wspólnotowe przeżycie: takie były Dotleniacz na warszawskim placu Grzybowskim, Palma [Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich] na rondzie Charlesa de Gaulle’a, która ostatnio zaczęła ulegać ociepleniu klimatu, czy wyprodukowane na ostatni londyński Frieze: The Hatchling [Pisklę] – ogromne jako kosa emitujące naturalne życiowe odgłosy oryginału. Zakup do zbiorów gdańskiego NOMUS-a Rydwanu Rajkowskiej wywołał zbiorowy telewizyjny rechot, choć obiekt stał się w Londynie medium społecznej komunikacji pomiędzy etnicznymi miejskimi mniejszościami i hegemoniczną zachodnią kulturą szczególnie aktualnym w okresie migracyjnego kryzysu.

Zapraszamy zainteresowanych twórców do udziału w pierwszym etapie projektu, którym będzie otwarty dla publiczności przegląd propozycji i wybór uczestników projektu i wystawy. Odbędzie się w drugiej połowie października 2019.

Etap ten ma spełnić podwójną funkcję. Dla kuratora będzie źródłem wiedzy o poszukiwaniach młodych artystów. Dla nich samych ma być zaś przestrzenią do publicznej prezentacji twórczości i stojących za nią motywacji.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW
Artyści nie muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów artystycznych, jednak wymogiem jest prezentacja na spotkaniu kwalifikacyjnym, oprócz ewentualnego portfolio, również wstępnego pomysłu na wystawę, prace lub działanie.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 10.10.2019 w dowolnej formie, prosimy o określenie ew. dodatkowych warunków technicznych (poza komputerem i projektorem) na adres email:  studiomistrzow@bwa.wroc.pl.

SPOTKANIA KWALIFIKACYJNE
21–22.10.2019 w galerii Studio BWA Wrocław (ul. Ruska 46a, III piętro)
Spotkania będą z udziałem publiczności. Zarówno proces wyłaniania uczestników projektu, jak i etapy współpracy będą rejestrowane.

...