Teren prywatny. Wystawa Karoliny Balcer

Teren prywatny
wystawa Karoliny Balcer

13.06–13.07.2019

wernisaż: czwartek, 13.06.2019, godz. 19.00

galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/III piętro


Zapraszamy do galerii Studio BWA Wrocław na wystawę wrocławskiej artystki Karoliny Balcer, która bada relacje przestrzeni prywatnej i wspólnej.

Mamy do czynienia z wystawą niewątpliwie zaangażowaną społecznie – opowiada kurator Paweł Jarodzki. Choć ekspozycja absolwentki i obecnie doktorantki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych nosi tytuł Teren prywatny, to nie opisuje wewnętrznego świata Karoliny Balcer, lecz odnosi się do narzędzi budowania życia społecznego. Aktywność artystyczna artystki co najmniej od dyplomu, porusza problem relacji między tym, co w przestrzeni jest prywatne a co wspólne. Autorka swoją działalnością w słynnych już inicjatywach Wykwit i Wykwitex opowiadała się po jasnej stronie mocy. – przybliża kurator. Opowiada się za współpracą, wolnością i demokracją, za światem normalnym, bez ograniczeń i utopijnie doskonałym.

Karolina Balcer, Teren Prywatny 002, 2019

Według Karoliny Balcer dotychczasowy konflikt między naturą a kulturą, zostaje zastąpiony zderzeniem w przestrzeni publicznej, tego co prywatne, z tym co wspólne. Te, często niewidzialne i nieostre, granice, są właśnie najbardziej interesujące dla artystki, która wykorzystując instalacje przestrzenne i obrazy, które balansują na granicy obiektów, a także zdjęcia i filmy wideo, porusza zagadnienia związane z przejmowaniem przestrzeni i budowaniem podziałów. Jednocześnie podkreśla jednak moc wspólnego działania: Jedną z najważniejszych kompetencji społecznych, która warunkuje jakość relacji z innymi ludźmi, jest zdolność do tworzenia więzi i współpracy. Aby w jakimkolwiek miejscu i czasie coś mogło powstać, potrzebni są ludzie, którym przyświecają podobne cele, zbliżony system wartości. Narzędziem grupy, której przyświeca dobro społeczne jest właśnie współpraca. O ile nie jest to zjawisko innowacyjne, to współcześnie, można je uznać za unikatowe.

kurator: Paweł Jarodzki
identyfikacja wizualna: Marina Lewandowska

Karolina Balcer, Jakoś nam się układa i mamy różne plany, 2019


Karolina Balcer – urodzona w 1988 w Toruniu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni malarstwa prof Piotra Błażejewskiego oraz multimediów prof. Pawła Jarodzkiego (2014) oraz międzywydziałowych studiów doktoranckich na tej samej uczelni (2017). Zajmuje się malarstwem, wideo, tworzy obiekty malarskie, instalacje w przestrzeni publicznej. Jej działania zawierają w sobie dużą wrażliwość na architekturę jako narzędzie organizacji życia społecznego. Od 2015 współtworzy galerię Wykwit. Od 2017 członek zarządu Wytwórni Wykwitex

http://karolinabalcer.com/


Program wydarzeń

sobota, 15.06.2019, godz. 15.00
Oprowadzanie kuratorskie z udziałem artystki

czwartek, 27.06.2019, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie z udziałem artystki

...