Dla artystów / kuratorów

Zasady zgłaszania propozycji programowych w galeriach BWA Wrocław

BWA Wrocław to wrocławska, miejska instytucja kultury, której misją jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Z ogromnej ilości intrygujących zjawisk i wartościowych twórczych propozycji staramy się wybierać te najciekawsze i pokazywać je w naszych galeriach. Najważniejszą częścią naszej pracy jest zdobywanie rozeznania w aktualnej twórczości i ułatwianie odbiorcom orientacji w jej znaczeniach. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z artystami i kuratorami. Oto zasady, na jakich można zgłaszać do nas propozycje programowe.

Daty

Plan wystawienniczy BWA Wrocław przygotowywany jest z minimum rocznym wyprzedzeniem. Zgłaszanie projektów wystaw i innych propozycji programowych możliwe jest każdorazowo do dnia 5 kwietnia roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

Dokumenty

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. wypełniony FORMULARZ WNIOSKU
 2. zdjęcia prac lub inna forma dokumentacji wizualnej (wyłącznie w wersji elektronicznej, wielkość maksymalnie 5 MB)

Do kogo?

Ze względu na możliwości organizacyjne składanie dokumentów aplikacyjnych może odbyć się wyłącznie:

 1. drogą elektroniczną na adres: wspolpraca@bwa.wroc.pl, 
  formularz wniosku należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać na podany email
 2. drogą pocztową na adres:
  BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej,
  ul. Wita Stwosza 32,
  50-149 Wrocław
 3. osobiście w sekretariacie BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, pokój W-109.

Kiedy odpowiemy?

Potwierdzimy niezwłocznie odbiór otrzymanych propozycji (w takiej formie, w jakiej złożona została propozycja wystawy) a z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiemy na te, które zdecydujemy się włączyć w program (każdorazowo do 1 września roku poprzedzającego realizację propozycji).

Uwaga!

Przyjmujemy tylko dokumentację w wersji elektronicznej. Nadesłane materiały papierowe nie będą odsyłane.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe osób składających dokumenty aplikacyjne będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w procesie ubiegania się o wystawę jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej. Każda z osób składających dokumenty aplikacyjne ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować nie przyjęciem aplikacji.

Osoba ubiegająca się o wystawę oświadcza, że jest wyłącznym autorem prac zaproponowanych na wystawę/ proponowanej koncepcji wystawy i przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonych prac/koncepcji wystawy oraz że nie są one obciążone prawami osób trzecich.