OUT OF STH x 4 – PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA

foto: Alicja Kielan

Książka to podsumowanie wszystkich dotychczasowych edycji Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH i jego koncepcji ewoluującej od idei ukazania w kontekście sztuki zjawisk z obszaru street artu, przez prezentację inspiracji, jaką twórcy czerpią z miasta, aż do krytycznego ujęcia problematyki miejskiej, dla której sztuka może generować modele rozwiązań. Wśród autorów tekstów pojawią się m.in.: Sławek Zbiok Czajkowski, Przemysław Filar, Wojtek Furmaniak & Zośka Reznik, Joanna Kobyłt & Joanna Synowiec, Michał Kubieniec, Barbara Kwaśny Stach Szabłowski, Vova Vorotniov. Artur Wabik oraz kuratorka Joanna Stembalska.

foto: Alicja Kielan

cena: 50 zło 

Redakcja: Beata Bartecka, Dominika Drozdowska, Joanna Stembalska
Projekt graficzny: Grupa Projektor
Tłumaczenia: Jerzy Chyb, Sonia Mielinkiewicz
Korekta: Anita Olejniczak (Styliści Tekstu), Sonia Mielnikiewicz
Wydawca: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Wrocław 2016
Druk: Drukarnia Argaf
ISBN: 978-83-63505-30-1

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

...