Góra strony
  • Jak stworzyć warunki do rozwijania aktywności twórczej w środowisku sąsiedzkim? Jak zaangażować najbliższe otoczenie? W jaki sposób lokalny wymiar współpracy wpływa na sztukę? – odpowiedzi na te pytania będziemy szukać wspólnie…

    grupa osób na ulicy Wrocławia, uczestniczy w spacerze z przewodnikiem