Wspólne dobro: W

Wspólne dobro: W

23.10.2020 - 3.01.2021

Dizajn BWA Wrocław
ul. Świdnicka 2-4


Od 23 października w galerii Dizajn BWA Wrocław oglądać będzie można wystawę poświęconą wrocławskiej literze W.

Wystawa na czasie. Gdy nie ma innego wyjścia, wracamy na własne podwórko. W ramach nowej wystawy w galerii Dizajn poszukamy przejawów witalności, wrocławskości i bezinteresowności w naładowanej komercją przestrzeni miasta. W skrócie, poszukamy wspólnego dobra.
A jego emblematem będzie zaskakująco odporna i energiczna litera W, żelazny punkt w rejestrze wrocławskiej ikonografii, który był, jest i będzie w modzie – zobaczysz.
W ramach pielęgnowania lokalnej nostalgii (lub mitologii) sprawdzimy też, który z wrocławskich symboli jest Ci bliski. I dlaczego jest to pan z neonu „Dobry wieczór we Wrocławiu”.
A wszystko w atmosferze wspólnoty, współpracy i w Żyjni!

Uważaj, bo jeszcze się zidentyfikujesz.


Wydarzenie będzie okazją do prześledzenia różnorodności projektowania i wykorzystania litery W na przykładzie ponad 70 projektów. Ekspozycja, składająca się z lightboxów, bazować będzie na tegorocznej publikacji poświęconej wrocławskim literom W o tytule V+V. Wademecum, wydanej przez Autora W. Twórcami tej kolekcji są Łukasz Walawender i Marian Misiak, wrocławscy projektanci i propagatorzy lokalnej kultury wizualnej. Aranżacja wystawy autorstwa Marty Smektały będzie nawiązywać do wcześniejszego projektu zorganizowanego przez galerię Dizajn BWA Wrocław – wykorzystane zostaną projekty Jakuba Szczęsnego pochodzące z wystawy Działania na terenie zaludnionym z 2013 roku. Kontynuujemy tym samym naszą praktykę twórczego przeobrażania elementów scenograficznych, troszcząc się jednocześnie o minimalizację odpadów. 

Litera W to ponadczasowy symbol Wrocławia, leitmotiv wielu wrocławskich identyfikacji, okoliczny element  stale obecny w przestrzeni miasta. Nie było Wrocławia – nie było W (w alfabecie). Chyba byli sobie pisani.

Kuratorka: Kalina Zatorska / Autor W.

Współpraca merytoryczna: Iwona Kałuża / BWA Wrocław

Projekt graficzny wystawy: Jakub Stępień / Hakobo

Kolekcja liter W i projekt graficzny wydawnictwa towarzyszącego wystawie V+V. Wademecum: Łukasz Walawender, Marian Misiak

Aranżacja wystawy: Marta Smektała


O twórcach wystawy:

Kalina Zatorska – inicjatorka Fundacji 102 i nowej inicjatywy Autor W. z misją: obserwować, chronić, edukować. Służbowo i po godzinach zajmuje się komunikacją wizualną. Wierzy w content, nie w fonty.

Łukasz Walawender – projektant graficzny. Mieszka i pracuje we Wrocławiu i jest entuzjastą i propagatorem lokalnej niszowej kultury wizualnej. 

Marian Misiak – projektant krojów pism podzielający entuzjazm i zainteresowania kolegi Walawendra. Tworzy platformę z fontami Threedotstype.

 Jakub Stępień – projektant graficzny z Łodzi, świetnie czujący wrocławskość.

...