Jak odmawiać. TIFF Festival 2018


Paweł Starzec, Na Skarpie, 2017

To podobno zdolność do efektywnej współpracy pozwoliła homo sapiens przejąć kontrolę nad światem. Rodzimy się w zastanym porządku społecznym i kulturowym – życie wśród ludzi wymaga codziennie potwierdzanej zgody na akceptację norm, praw, obyczajów. Musimy współpracować, bo tak jest łatwiej i bezpieczniej. Bo wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności to w większości same korzyści dla wszystkich uczestniczących w życiu społecznym.

Dlaczego zatem odmawiamy współpracy? Co na niej tracimy i co zyskujemy idąc swoją drogą? Czy niezgoda zawsze jest niepożądana? Czy ci, którzy odcięli się, pozostaną na zawsze na marginesie czy też zaczną współpracować budując alternatywną wspólnotę? Odmawiać można na wiele sposobów. Rzadko wybieramy opcję „wszystko albo nic”. Czasami niezgoda na współpracę to po prostu nieoglądanie telewizji lub skasowanie kont z serwisów społecznościowych. Innym razem ograniczenie konsumpcji, nieodbieranie telefonu lub zwolnienie się z pracy. Niekiedy też to zupełne wycofanie się, znalezienie nowego domu i nowych przyjaciół.

Mirek Kaźmierczak, Powrót, 2015

Jak odmawiać

wystawa Programu Głównego w ramach TIFF Festival 2018 // Współpraca

6.09–20.10.2018

galeria SIC! BWA Wrocław

pl. Kościuszki 9/10, Wrocław

artyści: Franciszek Buchner, Czarny Latawiec, Kamila Dąbrowska & Inha Makayeva, Jeremy Deller/Rapid Respond Unit, Mirek Kaźmierczak, Hubert Kostkiewicz, Małgorzata Ławrynowicz, Adam Martyniak & Karolina Włodek & Michał Mejnartowicz / Warstwy (subprojekt Wykwitu), Wojciech Mazan, Iain McKell, Maciej Pisuk, Paweł Starzec, Sebastian Strzelecki, Agata Wnuk & Ola Kamińska

kuratorzy: Iwona Kałuża, Krzysztof Pacholak, Patrycja Ścisłowska

Program wydarzeń towarzyszących:

sobota, 8.09, godz. 13.30

Oprowadzanie kuratorskie

sobota, 15.09, godz. 17.00

Akcja–Zastępstwo. Alternatywne oprowadzanie

TIFF Festival 2018 // Współpraca

Tegorocznym tematem TIFF Festival jest Współpraca. Będziemy się skupiać na wszelkiego rodzaju kolaboracjach, kolektywach, a nawet odmowach kooperacji czy na rozmywaniu się autorstwa. Jak zmieniają się formy kolaboracji na poziomie cyfrowych społeczności? Na czym polega współpraca artystów w zakresie tworzenia przez niego dzieła? Jak można współdziałać z różnymi instytucjami bądź mediami? Na te pytania będzie starał się odpowiedzieć TIFF Festival w roku 2018. Podczas tej edycji pokażemy projekty z jednej strony opowiadające historię o różnych wymiarach współpracy, a z drugiej takie, które same powstały w wyniku takiej kooperacji. Tradycyjnie odbędzie się również otwarty konkurs, w ramach którego wybierzemy najciekawsze zgłoszone projekty, by pokazać je na wystawach. Program uzupełnią spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia.

...