Rezydencja artystyczna Bena Wrighta


 

Od 2013 roku BWA Wrocław w ramach idei Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH prowadzi program dwustronnych rezydencji skierowany do artystów sztuk wizualnych, oferując im możliwość twórczego pobytu zagranicą. Najbliższa rezydencja współorganizowana jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Miejscem życia i pracy amerykańskiego artysty staną się galerie BWA Wrocław (Studio i SiC!) oraz pracownie Akademii.

Na zaproszenie kuratorek projektu Joanny Stembalskiej oraz Dominiki Drozdowskiej (BWA Wrocław) oraz Marzeny Krzemińskiej-Baluch (ASP Wrocław) we wrześniu do Wrocławia przyjedzie Ben Wright. To jeden z najbardziej progresywnych artystów działających w szkle, a także kurator i dyrektor do spraw edukacji w prestiżowej instytucji Urban Glass w Nowym Jorku. Tym razem projekt rezydencyjny potrwa aż do następnego roku – po jesiennym pobycie w lutym 2019 przygotowana zostanie wystawa Wiwisekcja w galerii SiC! oraz powstanie instalacja zewnętrzna przy galerii Studio na podwórku ul. Ruskiej 46a.

Wiwisekcja jest formatem pracy amerykańskiego artysty Bena Wrighta. Jest formą przeładowanej instalacji site specific, która odzwierciedla przytłaczający szereg luźno połączonych emocji, idei i pytań. Angażując wszystkie zmysły, powoduje u odbiorcy przesyt informacyjny. Jest to celowa i przemyślana strategia artystyczna Wrighta, który wierzy, że dzięki temu widz ma szansę na skrócenie drogi w odczuwaniu czy też refleksji na temat dzieła sztuki. Termin „wiwisekcja” dosłownie znaczy wycięcie kawałka mózgu lub żywej tkanki. W tym wypadku wiwisekcji podawany będzie sam artysta. Podczas rezydencji w Polsce Ben Wright udostępni swój kolejny „kawałek mózgu”, jak że inny od poprzednich odsłon tego projektu, gdyż będzie wynikał z dyslokacji w czasie i przestrzeni, połączonej ze zgłębianiem polskiej kultury i jego amerykańskiego pochodzenia. Ostateczny efekt instalacji będzie wypadkową wpływu, jaki wywr na nim ludzie, miejsca, idee czy też otaczająca go historia, kultura miasta i regionu.

Ben Wright oprócz swoje artystycznego i edukacyjnego doświadczenia jest również z wykształcenia biologiem. W jego praktyce artystycznej sztuka zawsze idzie w parze z nauką. Podczas rezydencji artysta zamierza skupić się również na idei „gatunków inwazyjnych” w kontekście współczesnego świata, gdzie zwierzęta, rośliny, nasiona, języki, a nawet jedzenie migrują po świecie jak nigdy przedtem. Artysta zgłębi ten temat z biologicznej perspektywy, co stanie się impulsem i metaforą do poruszenia tak bardzo aktualnego tematu przepływu imigrantów i uchodźców w kontekście sztucznych i nierealnych granic. Czy sam artysta na rezydencji staje się gatunkiem inwazyjnym, który realizuje dziwne prace na innej, nieznanej mu ziemi? To również stanie się jednym z wielu pytań, jakie podczas wiwisekcji Wright zada sobie na rezydencji we Wrocławiu.

 

 

Ben Wright – biolog, artysta, kurator i edukator kształcący się w licznych szkołach artystycznych, m.in.: w Pilchuck Glass School, Penland School of Craft i University of the Arts w Filadelfii. Dyrektor ds. Edukacji w Urban Glass w Nowym Jorku. Jego wykształcenie w dziedzinie biologii silnie zaznacza się w jego pracach, które głęboko zagłębiają się w relację między ludźmi a ich środowiskiem. Wykorzystuje interaktywne instalacje, by angażować wszystkie zmysły widza i wypełniać lukę między sztuką a nauką.

Kuratorki projektu

W 2018 roku kuratorki projektu Dominika Drozdowska i Joanna Stembalska za swoją działalność na polu budowania przestrzeni międzynarodowej wymiany artystycznej otrzymały medal z wyróżnieniem od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz Dyrektora Europejskiej Stolicy Kultury Krzysztofa Maja.

Dominika Drozdowska – absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studiowała także na Uniwersytecie Anadolu w Eskisehir (Turcja). Producentka, kuratorka i autorkalicznych projektów, od 2015 roku kierowniczka galerii SiC! BWA Wrocław. Wraz z Joanną Stembalską prowadzi program rezydencyjny w BWA Wrocław. Stawia na eksperyment i poszukiwanie nowych wartości szkła i ceramiki i pokazywanie ich jako mediów współczesności.

Joanna Stembalska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 roku pracuje w BWA Wrocław, a od 2014 roku jest kierowniczką galerii Studio BWA Wrocław. Kuratorka i współautorka wielu wystaw i projektów. Wyróżniona i nagrodzona za Międzynarodowe Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Wraz z Dominiką Drozdowską prowadzi program rezydencyjny w BWA Wrocław. Jej zainteresowania koncentrują się m.in. na sztuce w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza na jej społecznym wymiarze odzwierciedlającym współczesne demokratyczne tendencje uczestniczenia w kulturze.

Marzena Krzemińska-Baluch – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie w 2018 roku obroniła tytuł doktora. Otrzymała wiele grantów i nagród, w tym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Warm Glass UK, Toyama International Glass, „Emerge” w Bullseye Glass Company. W 2011 roku była na rezydencji w Pilchuck Glass School (USA), zaś rok później została uhonorowana stanowiskiem teaching assistant w tej szkole, a następnie otrzymała tam stypendium artystyczne.

Rezydencja amerykańskiego artysty Bena Wrighta

w ramach współpracy BWA Wrocław i ASP Wrocław

rezydencja: wrzesień 2018

wystawa i instalacja zewnętrzna: luty 2019

kuratorki projektu:

Dominika Drozdowska, Marzena Krzemińska-Baluch, Joanna Stembalska

organizatorzy:

BWA Wrocław, ASP Wrocław

...