BIURO nr 16. SELFIE

Na okładce: Aleksandra Urban, Meatlove, 2015

Przedstawiamy numer specjalny BIURA, wydany z okazji wystawy OD SZTUCZNEJ RZECZYWISTOŚCI DO SELFIE. AUTOPORTRET W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ. Tematem numeru jest oczywiście autoportret jako format sztuki współczesnej i jego aktualność w dobie radykalnej demokratyzacji narzędzi wytwarzania obrazów i treści.

Co o naszym świecie mówią autoportrety współczesnych artystów?
Zebrane w numerze prace ponad dwudziestu głośnych polskich twórców przedstawiają tożsamość polskich artystów różnych pokoleń od Romana Opalki i Natalii LL przez klasyków sztuki krytycznej, reprezentację pokolenia, które odpowiedziało na nią u progu XXI wieku aż po prace zupełnie najnowsze. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru. Albumowej prezentacji prac towarzyszą eseje analizujące temat autoportretu z różnych perspektyw, od naukowej po artystyczną.

WYCZERPANY NAKŁAD w wersji papierowej.
Wersja elektroniczna: https://issuu.com/biuro/docs/biuroselfie

Na okładce: Aleksandra Urban, Meatlove, 2015

projekt graficzny i skład: Maciej Lizak

AUTORZY TEKSTÓW

Romuald Demidenko, Zofia Krawiec, Marta Leśniakowska, Anna Mituś, Jakub Woynarowski

INFORMACJE WYDAWNICZE

„BIURO – ORGAN PRASOWY BWA WROCŁAW”
Nr 16 3(2017)
Selfie

BIURO to magazyn wydawany nakładem BWA Wrocław poświęcony współczesnej kulturze wizualnej, sztuce, dizajnowi i przestrzeni publicznej. Strony BIURA to również wystawa druwymiarowych prac artystów zaproszonych do numeru.

ISSN: 2081-2434
Cena: 9 PLN w tym 5% VAT
Nakład: 300 egz.

Redakcja: Anna Mituś – red. naczelna
Sekretarz redakcji: Alicja Klimczak‑Dobrzaniecka
Projekt graficzny i skład: Maciej Lizak
Korekta: Pracownia Bez Kropek
Adres redakcji:
galeria Awangarda BWA Wrocław
50-149 Wrocław, Wita Stwosza 32

Wydawca: BWA Wrocław (dyrektor: Marek Puchała)

...